Ketogenní dieta při epilepsii

Ketogenní dieta při epilepsii

Některým dětem s epilepsií lékaři navrhli ketogenní dietu. Tato dieta představuje jednu z cest, jak zmírnit projevy epilepsie.  Spočívá především v konzumaci přiměřeného množství bílkovin, snížení obsahu sacharidů a navýšení podílu tuků ve stravě. Dieta je náročná na dodržování zásad i přípravu.

OBSAH STRÁNKY


Honza vysvětloval princip ketogenní diety.


Zahájení ketogenní diety kvůli epilepsii

Rodiče ke ketogenní dietě zprvu přistupovali rezervovaně, rozhodli se však řídit se doporučením lékařů. Jejich děti nejdřív musely projít vyšetřením, jestli je pro ně ketogenní dieta vhodná, nebo ne. Samotná dieta byla nasazována během hospitalizace. Dětem často nestačily porce jídla a měly hlad. Rodiče se učili vybírat vhodné potraviny a vše pečlivě vážit

pouze audio
Michaelu a jejího syna hospitalizace kvůli nasazení ketogenní diety teprve čekala
Luciina dcera měla zprvu hlad a jídlo jí nechutnalo


Informace o ketogenní dietě rodiče čerpali od lékařů i ze zahraničních webů a kuchařek

pouze audio
David s manželkou hledali recepty v zahraničních kuchařkách.


Vliv ketogenní diety na epilepsii

Výsledky ketogenní diety rodiče hodnotili převážně pozitivně. Ve většině případů došlo ke snížení počtu epileptických záchvatů u dětí. U Luciiny dcery epileptické záchvaty téměř vymizely, a pokud se objevily, byly jen velmi mírné.

Sabinin syn díky ketogenní dietě přestal brát léky.

Petra mluvila o tom, že jejímu synovi ketogenní dieta nepomohla. Počet záchvatů se nesnížil a syn výrazně zhubnul. Ošetřující lékařka se rozhodla dietu ukončit poté, co hladový chlapec snědl sladkou tyčinku i s obalem.


Omezení vyplývající z ketogenní diety

Rodiče popisovali různá omezení vyplývající z ketogenní diety. Sabinin syn kvůli přísnému stravovacímu režimu nemohl nastoupit do lázní, přestože by pro něj byl takový pobyt užitečný. Luciin manžel dceři připravoval každý den jídlo do mateřské školy.

Lucie kvůli ketogenní dietě narážela na obtíže během cestování.