Spouštěče záchvatů a jejich zvládání

Spouštěče záchvatů a jejich zvládání

Záchvaty u dětí může spouštět řada rozličných vnitřních i vnějších faktorů. Rodiče popisovali různé zkušenosti se spouštěči záchvatů, zmiňovali také, jakými způsoby se snaží záchvatům předcházet a jaká bezpečnostní opatření museli zavést.

OBSAH STRÁNKY


Různé spouštěče epileptických záchvatů

Rodiče, se kterými jsme hovořili, uváděli, že epileptické záchvaty jejich dětí nejčastěji spouští

 • únava, vyčerpanosti a přetažení
 • silné emoce,
 • zvýšená psychická či fyzická zátěž.

Rodiče zmiňovali, že silné emoce spouští epileptický záchvat u jejich dětí, ať už jsou pozitivní, nebo negativní. Spouštěčem může být také strach a uleknutí.

Marek zmínil, že u jeho syna spouštělo záchvaty cestování a změny s ním spojené, proto již necestují, aby záchvatům předešli.

Spouštěčem epileptického záchvatu u Jiřího syna je zvýšená zátěž a únava.
Genady popsal, jak u jeho dcery spouští záchvaty pozitivní i negativní emoce.

Epileptické záchvaty se u některých dětí objevují při onemocnění nebo horečce. Katka popisovala, že u její dcery se záchvaty objevují při přehřátí, které je spojené s horečkou.

Někteří rodiče zmiňovali nástup epileptických záchvatů při onemocnění a infektu. Lucie naopak popisovala, že při akutní infekci se záchvaty u její dcery objevují méně často. U Lenčina syna horečka způsobuje febrilní křeče.

Katka popisovala horečku jako spouštěč epileptického záchvatu u své dcery

Epileptický záchvat může spouštět také

 • blikající světlo (zda spouští záchvat se testuje během vyšetření EEG),
 • hlasité zvuky, hluk nebo nepředvídatelné zvuky, které vedou k uleknutí,
 • sportovní výkon a emoce s ním spojené – chuť něco dokázat, soutěživost

Při sportu může docházet k hyperventilaci, která může být spouštěčem záchvatu. U Irenina syna sportovní aktivita záchvaty nezpůsobuje, ačkoli při vyvolání hyperventilace lékařem během konzultace se záchvat spustil. Michaela se domnívala, že záchvaty u jejího syna spouštělo cvičení Vojtovy metody.

Někteří rodiče popisovali, že epileptické záchvaty jejich dětí jsou navázané na proces spánku. Záchvaty se objevovaly maximálně do pár minut po probuzení nebo naopak při usínání.

Petřin syn dostával epileptické záchvaty při sportu, ve spojitosti se soutěžením

Některé příčiny epileptických záchvatů jsou méně časté.

 • Jiří popisoval, že u jeho syna způsobuje epileptické záchvaty jakákoli změna počasí, tlaku nebo že se záchvaty objevují při úplňku.
 • Martin vysvětloval, že u jeho syna způsobovaly záchvaty výšky, například při přecházení mostu, chůzi po schodech. Po třetí operaci však tato příčina přestala záchvaty způsobovat.
 • Petra popisovala jako zvláštní příčinu vzniku epileptického záchvatu u jejího syna dotknutí se plosky jeho nohy při obouvání nebo v létě když šlápl bosky na kámen.

Spouštěčem epileptického záchvatu u syna Jiřího bývá změna tlaku a úplněk.

Někteří rodiče zmiňovali, že neodhalili žádnou jasnou příčinu vzniku záchvatu a nevědí, co by jej mohlo spouštět. Lucie popisovala, že záchvaty u jejího syna přicházejí nečekaně a nikdo neví, co by mohlo být spouštěčem.

Kateřina netušila, co spouští epileptické záchvaty u jejího syna


Předcházení epileptickým záchvatům

Díky znalosti spouštěčů záchvatů mohli někteří rodiče činit preventivní opatření, aby záchvaty u jejich dětí nevznikaly. Aby předcházeli vzniku epileptického záchvatu u svých dětí, rodiče se snažili

 • omezit spouštěče a vyhýbat se aktivitám, které epileptické záchvaty spouští,
 • zabezpečit pravidelný režim, stravu a
 • vyhýbat se zvýšené zátěži.
Michaela vysvětlila nutnost dodržování režimu pro předcházení epileptickým záchvatům.

Některé děti jsou uvolněny z tělesné výchovy nebo nesmějí některé činnosti vykonávat, aby se předešlo vzniku epileptického záchvatu.

 Jana a Marek popisovali, že jejich syn musel přestat se sportovními aktivitami, což pro něj bylo těžké. Irena zmiňuje, že syna nechala sportovat i přes doporučení lékařů, aby nesportoval. Žádné zhoršení jeho zdravotního stavu a epileptických záchvatů nepozorovala.

pouze text
Jana a Marek popsali omezení jejich syna ve sportovních aktivitách a v tělocviku kvůli předcházení vzniku epileptických záchvatů.

Lenka pro prevenci epileptických záchvatů doplňuje synovi magnesium.

Lenka a Miroslav zmiňovali, že u svých dětí musí snižovat horečky nebo preventivně i ne tak vysoké teploty, aby předešli rozvoji epileptického záchvatu.

David popisoval, že zkoušejí stimulovat určité akupresurní body a užívají čínskou medicínu, aby zmírnili příchod epileptického záchvatu, ale neví, jestli to má nějaký účinek.

Více o zkušenostech s alternativními přístupy najdete v sekci Doplňková a alternativní léčba.

pouze audio
Miroslav hovořil o tom, jak předcházejí epileptickým záchvatům u svého dítěte.


Bezpečnostní opatření pro předcházení epileptickým záchvatům a snížení jejich dopadu na zdraví dítěte

Rodiče zmiňovali nutnost neustálého dohledu a dozoru u svého dítěte.

 • Někteří rodiče s dětmi spali v jedné místnosti nebo i v posteli.
 • Někteří rodiče vybavili své dítě diazepamem, aby ho mohli použít, kdyby zaznamenali blížící se záchvat.

Jana popisovala, že je potřeba syna sledovat dnem i nocí.

Někteří rodiče popisovali, jaké změny a bezpečnostní opatření museli pro bezpečí svého dítěte a snížení dopadů epileptických záchvatů v domácnosti zajistit.

 • Rodiče dávali nebezpečné a křehké předměty z dosahu dítěte.
 • David nainstaloval v domácnosti zábrany na schody a ostré rohy, musel odstranit klouzavé věci a vše přivrtat, také vystěhoval kuchyň od pasu nahoru.
 • Honza upravoval hračky, aby neblikaly.
 • Někteří rodiče zabezpečovali postel dítěte, aby nemohlo spadnout.
 • Někteří rodiče se snažili zmírnit pád při záchvatu měkkými matracemi, polštáři nebo připoutáním dítěte

pouze audio
David popisoval vícero bezpečnostních opatření, která doma zavedli.

Někteří rodiče, se kterými jsme mluvili, dávali dětem chrániče a helmu pro zmírnění rizika zranění při pádu v běžném životě nebo při sportu. Pro monitorování dítěte při spánku využívali rodiče kameru s nočním viděním, chůvičku nebo podložku, která rozpozná epileptický záchvat ve spánku. Někteří rodiče žádná bezpečnostní opatření nezavedli.

pouze audio
Lucka vysvětlila, jak pomáhají synovi zmírnit záchvat a jeho následky.

Rodiče popisovali, že důležitým opatřením je poskytnutí informací osobám, které mohou přijít do styku s dítětem. Informace o epilepsii, průběhu epileptických záchvatů a konkrétní doporučení v případě vzniku záchvatu podávají ve škole učitelům, asistentům, v družině, vedoucím kroužků, prarodičům, druhému rodiči v případě odloučení, osobám na hlídání.

Některé děti mají informace o epilepsii, epileptických záchvatech a doporučení, co dělat, neustále u sebe například formou náramku, přívěsku nebo v papírové formě. Někteří rodiče dbají na edukaci dítěte s epilepsií, aby si bylo vědomo toho, co a proč nesmí dělat nebo na co si má dávat pozor.

Petra nechala synovi vyrobit náramek s důležitými informacemi, který nosí na ruce.