Zpět na Spouštěče záchvatů a jejich zvládánína téma

Petřin syn dostával epileptické záchvaty při sportu, ve spojitosti se soutěžením


Petra

  • Věk dítěte v době rozhovoru: 18 let
  • Věk dítěte v době diagnostikování nemoci:  1,5 roku
  • Věk rodiče v době rozhovoru:  44 let

Textová verze

To se mu stalo na konci školního roku, někdy v červnu v páté třídě, tehdy to bylo při nějaké vybíjené. To jsme zjistili postupem času, že on ty záchvaty dostává často při nějakém sportu, který ještě souvisí s nějakým soutěžením, kdy to jsou nějaké i třeba pozitivní emoce nebo nějaká chuť něco dokázat a ještě u toho je třeba nějaký sportovní výkon, tak u toho se mu to stávalo často.

Další zkušenosti:

Spouštěčem epileptického záchvatu u Jiřího syna je zvýšená zátěž a únava.

Genady popsal, jak u jeho dcery spouští záchvaty pozitivní i negativní emoce.

Katka popisovala horečku jako spouštěč epileptického záchvatu u své dcery

Petřin syn dostával epileptické záchvaty při sportu, ve spojitosti se soutěžením

Spouštěčem epileptického záchvatu u syna . Jiřího bývá změna tlaku a úplněk

Kateřina netušila, co spouští epileptické záchvaty u jejího

Michaela vysvětlila nutnost dodržování režimu pro předcházení epileptickým záchvatům.

Jana a Marek popsali omezení jejich syna ve sportovních aktivitách a v tělocviku kvůli předcházení vzniku epileptických záchvatů.

Miroslav hovořil o tom, jak předcházejí epileptickým záchvatům u svého dítěte.

Jana popisovala, že je potřeba syna sledovat dnem i nocí.

David popisoval vícero bezpečnostních opatření, která doma zavedli.

Lucka vysvětlila, jak pomáhají synovi zmírnit záchvat a jeho následky.

Petra nechala synovi vyrobit náramek s důležitými informacemi, který nosí na ruce.