Zpět na Spouštěče záchvatů a jejich zvládánína téma

Jana a Marek popsali omezení jejich syna ve sportovních aktivitách a v tělocviku kvůli předcházení vzniku epileptických záchvatů.


Jana a Marek

  • Věk dítěte v době rozhovoru: 10 let
  • Věk dítěte v době diagnostikování nemoci: 8 let
  • Věk rodiče v době rozhovoru:  35 a 32 let

Textová verze

PM: On byl omezený tím – nebo bylo nám doporučeno, v rámci tady nějakých těch opatření –, aby se třeba neuhnal. Takže nějaké běhání na hřišti a tak, aby se uhnal a nějak to tělo strašně vyčerpal, to nám bylo řečeno, že radši ne.

PŽ: Takže přestal prostě hrát volejbal, fotbal a…

PŽ: Potápět se. Nebo lézt do výšek. Takže ve škole v tělocviku je omezený.

T: Třeba to lezení, to měl  v rámci tělocviku?

PŽ: Vlastně ano.

PM: Celkově nám bylo doporučeno, aby vůbec nelezl do výšek, třeba vyšších než jeden metr. Protože tam u toho člověk opravdu neví. Tak v rámci bezpečnostních opatření mu to bylo zakázáno a doporučeno, aby vůbec do nějakých výšek nelezl.

Další zkušenosti:

Spouštěčem epileptického záchvatu u Jiřího syna je zvýšená zátěž a únava.

Genady popsal, jak u jeho dcery spouští záchvaty pozitivní i negativní emoce.

Katka popisovala horečku jako spouštěč epileptického záchvatu u své dcery

Petřin syn dostával epileptické záchvaty při sportu, ve spojitosti se soutěžením

Spouštěčem epileptického záchvatu u syna . Jiřího bývá změna tlaku a úplněk

Kateřina netušila, co spouští epileptické záchvaty u jejího

Michaela vysvětlila nutnost dodržování režimu pro předcházení epileptickým záchvatům.

Jana a Marek popsali omezení jejich syna ve sportovních aktivitách a v tělocviku kvůli předcházení vzniku epileptických záchvatů.

Miroslav hovořil o tom, jak předcházejí epileptickým záchvatům u svého dítěte.

Jana popisovala, že je potřeba syna sledovat dnem i nocí.

David popisoval vícero bezpečnostních opatření, která doma zavedli.

Lucka vysvětlila, jak pomáhají synovi zmírnit záchvat a jeho následky.

Petra nechala synovi vyrobit náramek s důležitými informacemi, který nosí na ruce.