Zpět na Spouštěče záchvatů a jejich zvládánína téma

Petra nechala synovi vyrobit náramek s důležitými informacemi, který nosí na ruce.


Petra

  • Věk dítěte v době rozhovoru: 18 let
  • Věk dítěte v době diagnostikování nemoci:  1,5 roku
  • Věk rodiče v době rozhovoru:  44 let

Textová verze

P: Používá takový náramek, který jsme mu nechali udělat, kde má napsáno, že má epilepsii, anglicky teda, a k tomu telefonní čísla na mě a na manžela. Takže to má za úkol. On někdy trošku, jak právě s tím přibývajícím věkem těch samostatných aktivit přibývalo, i těch, kdy u toho jsme méně, tak si to pořád neuvědomoval, jak moc je důležité, aby to u sebe měl. Občas se mu stalo, že to u sebe neměl. Až teď mám pocit, že už si na to konečně zvykl a že ví, že to má nosit, že to je důležité. A že pro ty lidi, když mu budou měřit tep, tak si všimnou. Říkám: „Vždyť je to náramek, který hezky vypadá, dneska všichni nosí ty gumové, ono to vypadá podobně. Akorát tady má štítek, na kterém je to napsané.“ Říkám: „Nemáš to na čele, toho si někdo všimne.“ Takže to nosí.

Další zkušenosti:

Spouštěčem epileptického záchvatu u Jiřího syna je zvýšená zátěž a únava.

Genady popsal, jak u jeho dcery spouští záchvaty pozitivní i negativní emoce.

Katka popisovala horečku jako spouštěč epileptického záchvatu u své dcery

Petřin syn dostával epileptické záchvaty při sportu, ve spojitosti se soutěžením

Spouštěčem epileptického záchvatu u syna . Jiřího bývá změna tlaku a úplněk

Kateřina netušila, co spouští epileptické záchvaty u jejího

Michaela vysvětlila nutnost dodržování režimu pro předcházení epileptickým záchvatům.

Jana a Marek popsali omezení jejich syna ve sportovních aktivitách a v tělocviku kvůli předcházení vzniku epileptických záchvatů.

Miroslav hovořil o tom, jak předcházejí epileptickým záchvatům u svého dítěte.

Jana popisovala, že je potřeba syna sledovat dnem i nocí.

David popisoval vícero bezpečnostních opatření, která doma zavedli.

Lucka vysvětlila, jak pomáhají synovi zmírnit záchvat a jeho následky.

Petra nechala synovi vyrobit náramek s důležitými informacemi, který nosí na ruce.