Zpět na Spouštěče záchvatů a jejich zvládánína téma

Genady popsal, jak u jeho dcery spouští záchvaty pozitivní i negativní emoce.


Genady

  • Věk dítěte v době rozhovoru: 14 let
  • Věk dítěte v době diagnostikování nemoci:  2 roky
  • Věk rodiče v době rozhovoru:  50 let

Textová verze

Občas to způsobuje… Například byla v cirkuse nebo byla v divadle, šla do divadla a měla úplně pozitivně nádherný den. Pak šla spát a pravděpodobně ty příjemné vzpomínky nebo to, co zažila v průběhu dne, vyprovokovalo ten záchvat. A občas naopak, negativní věci, nějaké škody, nějaké problémy, s dětmi například, s kamarády, tak pak taky měla záchvaty. Protože to je negativní zážitek zase. Emocionální výkyvy, emocionální extrémy, plus minus to nevadí, ale provokují ty záchvaty u dítěte.

Další zkušenosti:

Spouštěčem epileptického záchvatu u Jiřího syna je zvýšená zátěž a únava.

Genady popsal, jak u jeho dcery spouští záchvaty pozitivní i negativní emoce.

Katka popisovala horečku jako spouštěč epileptického záchvatu u své dcery

Petřin syn dostával epileptické záchvaty při sportu, ve spojitosti se soutěžením

Spouštěčem epileptického záchvatu u syna . Jiřího bývá změna tlaku a úplněk

Kateřina netušila, co spouští epileptické záchvaty u jejího

Michaela vysvětlila nutnost dodržování režimu pro předcházení epileptickým záchvatům.

Jana a Marek popsali omezení jejich syna ve sportovních aktivitách a v tělocviku kvůli předcházení vzniku epileptických záchvatů.

Miroslav hovořil o tom, jak předcházejí epileptickým záchvatům u svého dítěte.

Jana popisovala, že je potřeba syna sledovat dnem i nocí.

David popisoval vícero bezpečnostních opatření, která doma zavedli.

Lucka vysvětlila, jak pomáhají synovi zmírnit záchvat a jeho následky.

Petra nechala synovi vyrobit náramek s důležitými informacemi, který nosí na ruce.