Epilepsie a vzájemný vztah rodičů

Epilepsie a vzájemný vztah rodičů

Epilepsie u dítěte má určitý dopad na celkové fungování manželského či partnerského páru a vzájemný vztah rodičů.

 • Rodiče popisovali, jakým způsobem epilepsie ovlivnila jejich partnerský vztah, mluvili o náročném období, vzájemném nedostatku času i omezení v intimním životě.
 • Někteří rodiče mluvili o tom, že epilepsie u dítěte dopomohla k posílení jejich vztahu, a to především pokud se o péči o dítě dělili oba rodiče a vzájemně se podporovali.

OBSAH STRÁNKY


Ovlivnění vzájemného vztahu rodičů

Někteří rodiče mluvili o tom, že epilepsie u dítěte ovlivnila jejich partnerský vztah. Zmiňovali, že pečovat o vztah s partnerem bylo někdy složité, protože mysleli pořád na své nemocné dítě. Partnerský vztah tedy šel někdy „stranou“.

 • Honza popisoval, že u nich epilepsie partnerský vztah neovlivnila díky tomu, že je založený na pevných základech.

Marek mluvil o tom, jakým způsobem epilepsie jeho syna ovlivnila jeho partnerský život.

Někteří rodiče přiznali, že za sebou mají náročné období a onemocnění dítěte byla pro jejich vztah zkouška. Několik rodičů popisovalo, že mají permanentní strach o své dítě nebo pociťují obavy o jeho budoucnost.

 • Lucie zmínila, že měli s partnerem období rozbrojů, jelikož každý z nich měl jiné potřeby, jiné pocity a ona necítila, že by své emoce mohla vyjádřit partnerovi tak, aby od něj získala pochopení.
 • Irča mluvila o tom, že ji manžel utěšoval „chlapským způsobem“, a ona potřebovala jiný druh podpory, proto se mu časem přestala svěřovat.
 • Martin se zmínil, že epilepsie jejich dítěte byla finanční zátěží pro rodinu, jelikož žena byla 10 let doma.

Lucie popisovala nemožnost vyjadřovat emoce před partnerem.

Někteří rodiče popisují, že na sebe nemají vůbec čas.

 • Jana zmínila, že má pocit, že jsou s Michalem více rodiče než partneři.
 • Jiří a Michaela vysvětlovali, že když už na sebe čas konečně mají, snaží se ho užít na plno.

Jana a Michal popisovali, že na sebe kvůli epilepsii dítěte nemají moc času.

Rodiče také hovořili o tom, jakým způsobem epilepsie dítěte ovlivnila jejich intimní život. Někteří se svěřili, že je jejich intimní vztah slabší než dřív.

 • Mezi zmiňovanými důvody bylo to, že s nimi nemocné dítě spí v posteli nebo jeden z rodičů spí v dětském pokoji.
 • Michaela vysvětlovala, že únava hrála velkou roli a neměla kvůli ní na intimnosti energii.

pouze audio
Martin Král zmínil, že mu odloučení partnerky v posteli vadí.

V některých případech zasáhla epilepsie partnerský vztah rodičů natolik, že došlo k jeho rozpadu.

 • Některé matky popisovaly, že otec o dítě buď nejevil zájem, anebo onemocnění dítěte nezvládl, tak zůstaly na péči samy.
 • Petr K vysvětloval, že s onemocněním jejich dcery se prohloubily partnerské problémy a časem se s manželkou rozvedli.

Katka popisovala důvod, proč zůstala na péči sama.

Posílení vztahu rodičů a dělba péče o dítě s epilepsií

Někteří rodiče popisovali, že epilepsie dítěte jejich vztah posílila, cítili, že je onemocnění stmelilo.

 • Petra zmínila, že epilepsie syna posílila i vztah mezi sourozenci.
 • Michal hovořil o tom, že epilepsie dcery jejich vztah ovlivnila maximálně pozitivně.

Epilepsie syna posílila vztah Jitky s manželem.

Někteří rodiče popisovali, že péče o dítě s epilepsií je rozdělena mezi oba rodiče.

 • Některé matky vysvětlovaly, jak se jejich partneři nebo manželé podílejí na péči, pomáhají s vařením, střídají se v nočním dozoru, chodí na vyšetření, jezdí do nemocnice apod.
 • Někteří rodiče zmiňovali, že se za roky péče sehráli a stali se týmem v zabezpečení chodu rodiny.

Erika popisovala, jak jsou s partnerem za roky péče sehraní a pomáhají si.

Některé matky zmiňovaly, že podpora partnera jim ve zvládání péče o jejich dítě s epilepsií pomáhá.

 • Partner Petry36 popisoval, že se ji snažil zabavit a přivést ji na jiné myšlenky, když byl syn na operaci. Petra36 následně zmínila, že jeho přítomnost jí pomohla.
 • Erika věřila, že se na partnera může stoprocentně spolehnout.

pouze audio
Partner Petry36 popisoval, jak se jí snažil přivést na jiné myšlenky.

Některé matky popisovaly, že je bývalý partner či manžel podporuje, i když už nejsou spolu. Zmínily, že je otec dítěte podporuje finančně nebo pomáhá s péčí a někdy si dítě bere k sobě.

pouze audio
Michaela popisovala, že otec dítěte se podílí na péči, i když už nejsou spolu.