Učení, prospěch a kolektiv

Učení, prospěch a kolektiv

V případě, že dítě trpí epilepsií, která nemá závažný průběh a zároveň nemá přidružené další zdravotní omezení nebo poruchy učení, řeší děti a jejich rodiče v souvislosti se školou obdobné problémy jako kterékoli zdravé dítě. Samotná epilepsie tedy na učení, prospěch nebo spokojenost ve škole nemusí mít velký vliv.

OBSAH STRÁNKY


Epileptický záchvat a školní výkon

Někteří rodiče hovořili o tom, že epilepsie ovlivňuje školní život jejich dětí zejména tehdy, když mají epileptický záchvat. Po záchvatech, zejména nočních, bývaly děti unavené a někdy po nich raději zůstávaly doma. Podle některých rodičů se jako vedlejší účinky medikace u jejich dětí vyskytovaly častěji bolesti hlavy, zvracení nebo zvýšená únava. I kvůli těmto obtížím je tedy někdy nechávali doma.

Genady mluvil o tom, jakou únavu způsobovaly záchvaty jeho dceři.

Kvůli zvýšené únavě měly některé děti potíže s udržením pozornosti ve škole nebo při přípravě do školy.

 • Petr K popisoval i „záchvěvy nefunkčnosti“, kdy jeho dcera nechtěla spolupracovat.
 • Synovi Petry36 se hodně zlepšila pozornost po operaci – z původních 3 minut nyní udrží pozornost i 4 hodiny.

Někteří rodiče popisovali, že epileptické záchvaty měly vliv na paměť jejich dětí. Pokud měly děti velmi časté záchvaty, docházelo u nich někdy ke zhoršení v oblasti paměti nebo myšlení.

 • Martin Král měl pocit, že záchvaty mažou všechno, co se jeho dcera naučila.

Některé děti měly pohybové omezení v oblasti jemné nebo hrubé motoriky, které se u nich projevilo např. po operaci nebo následkem vývojových opoždění. Ve škole měla zhoršená motorika vliv na zapisování poznámek z učiva a psací projev.

pouze audio
Petra36 mluvila o tom, jak se po operaci zlepšila u syna pozornost.


Učení a prospěch u dětí s epilepsií

Rodiče hovořili o různých potížích jejich dětí, které souvisejí se školou. U mnoha obtíží se nedá jednoznačně určit, zda souvisejí s epilepsií, nebo s jiným onemocněním dítěte. Např. Petru by velmi zajímalo, zda by měl její syn potíže s logickým uvažováním, i kdyby žádnou diagnózu neměl.

Někteří rodiče hovořili o tom, že učení je pro jejich děti dril a musí se snažit, aby školu zvládaly. Pokud šlo dětem učení hůř, rodiče dohlíželi na to, aby

 • se jejich děti učily pravidelně,
 • byly při přípravě do školy důsledné,
 • si děti našly co nejefektivnější způsob učení.

Podle rodičů dětem pomáhalo, když z látky dokázaly vytvořit nějaký příběh (nebo jim ho vytvořili rodiče).

Petr K musel svoji dceru tlačit do učení a „stát nad ní“.


Změna postoje rodičů ke škole

Někteří rodiče hovořili o tom, že mělo onemocnění jejich dítěte vliv na to, jak sami vnímají školní prospěch svého dítěte. Bylo pro ně podstatnější to, zda bude dítě zdravé a spokojené, než to, zda bude mít samé jedničky. Důležité pro ně bylo, když viděli, že se jejich dítě ve škole snaží.

Petře stačí, že se její syn snaží

Některé děti mají kromě epilepsie navíc i poruchy učení jako

 • dysgrafii,
 • dyslexii,
 • dyskalkulii,
 • dysortografii,
 • poruchu pozornosti s hyperaktivitou.

Těmto dětem byly poruchy diagnostikovány v pedagogicko-psychologických poradnách, kam je odeslala škola. Poradny rodiče navštívili i kvůli konfliktům dítěte se spolužáky.

Irena se synem navštívila pedagogicko-psychologickou poradnu kvůli konfliktům ve škole.


Epilepsie ve školním kolektivu

S rodiči jsme hovořili o tom, jak třídní kolektiv vnímá jejich dítě a zda mají pocit, že epilepsie nějakým způsobem ovlivňuje zařazení jejich dětí v kolektivu.

 • Samotné onemocnění většinou nemělo vliv na fungování dětí v kolektivu.
 • Některé děti se setkaly s posměšky, pokud se třídních akcí účastnil rodič, aby dítě hlídal kvůli možnému vypuknutí záchvatu. Podle některých rodičů se jejich děti kvůli své diagnóze setkaly i s určitým typem šikany.
 • Některé děti měly naopak v kolektivu podporu. Např. spolužák Irenina syna se zhostil pečující role a jejímu synovi posílal ve vyučování připomínkové SMS zprávy, aby si nezapomněl vzít prášky.
 • Některé děti zase udělaly ze svého onemocnění přednost. Mluvily o něm jako o zajímavosti nebo je spolužáci považovali za výjimečné.

pouze audio
Syn Petry36 je v kolektivu spokojený.


Omezení dětí s epilepsií ve škole

Podle rodičů, se kterými jsme hovořili, se mohly děti s epilepsií zapojovat do školních aktivit podobně jako jiné děti. Hlavní omezení se týkala tělocviku, ve kterém měly úlevy. Např. nešplhaly na tyč nebo žebřiny, a to kvůli prevenci poranění v případě, že by během aktivity dostaly záchvat a spadly z výšky na zem. Některým dětem bylo zakázáno jet na lyžařský výcvik nebo plavat.

Na druhou stranu byly některé děti i sportovně hodně aktivní. Lenčin syn dokonce reprezentoval školu v plavání, hrál fotbal a jezdil i na lyže. I Lucčin syn dostal od doktorky povolení, že může dělat jakékoliv činnosti kromě plavání.

Určitým omezením bylo pro některé děti i to, že na většinu školních akcí je musel doprovázet rodič.

audio
Eva pojede se synem na školku v přírodě, hlídat ho hlavně na noc, kdy se záchvaty objevují