Zpět na Vzkazy profesionálůmna téma

Podle Petry36 lékaři dělají zázraky.


Petra36

• Věk dítěte v době rozhovoru: 11 let

 Věk dítěte v době diagnostikování nemoci: 3 roky

 Věk rodiče v době rozhovoru:  39, 36 let

Textová verze

Pro ně je to denní chleba, ale pro rodiče – nebo nejen pro rodiče, i třeba pro ty přítele těch maminek, pro rodinu všeobecně – je to neskutečný zázrak. Vy to nechápete, že tohle vůbec dokážou. To jsou obyčejní lidi. Já když je pak potkávám třeba v nemocnici, kam jezdíme, a teď je vidím, že jdou do práce, tak já na ně koukám jak na svatý obrázek. Oni si to podle mě ani neuvědomujou. Mají to opravdu jako práci, ale pro mě je to neskutečný zázrak. A hrozně si jich vážím, těch lidí, navíc jsou to fakt lidi, kteří se nepovyšujou.

Další zkušenosti:

Genady děkoval lékařům za jejich práci

Miroslav radil lékařům, aby mysleli i na duši dítěte.

Podle Petry36 lékaři dělají zázraky.

David lékařům vzkázal, aby byli k rodičům shovívaví a trpěliví.

Honza odborníkům vzkázal, aby udržovali lidský přístup.