Zpět na Vzkazy profesionálůmna téma

David lékařům vzkázal, aby byli k rodičům shovívaví a trpěliví.


David

  • Věk dítěte v době rozhovoru: 4 roky
  • Věk dítěte v době diagnostikování nemoci: 1,5 roku
  • Věk rodiče v době rozhovoru:  31 let

Textová verze

P: Snad jenom popřát trpělivost s rodiči. Z vlastní zkušenosti, jak říkám, někdy ti lékaři i sestry jsou třeba v tom každodenním procesu, tak už asi možná zapomínají, jaké to bylo úplně na začátku, když se o tom člověk učil. Protože taky když už jsme byli na oddělení asi pošesté, tak člověk ví, jak to tam chodí, ví, co čekat a takhle, ale první den… Nikdo neví nic, a tak samozřejmě začne být třeba trošku i pod stresem, chce si zjistit informace, není třeba úplně koho se zeptat nebo není čas probrat to. Tam spíš taková občas možná shovívavost k těm úplně novým a trpělivost pak s těmi, co už jsou méně zvladatelní dlouhodobě.

Další zkušenosti:

Genady děkoval lékařům za jejich práci

Miroslav radil lékařům, aby mysleli i na duši dítěte.

Podle Petry36 lékaři dělají zázraky.

David lékařům vzkázal, aby byli k rodičům shovívaví a trpěliví.

Honza odborníkům vzkázal, aby udržovali lidský přístup.