Myšlení a soustředění

Myšlení a soustředění

Myšlení a soustředění

S účastníky jsme hovořili o tom, zda se ve stáří změnilo jejich myšlení nebo schopnost udržet pozornost. Větší část z nich určité změny zaznamenala.

Mnoho dotazovaných uvádělo, že zaznamenali změny nejen v zapamatovávání a vybavování informací, ale také v rychlosti jejich zpracování. Uváděli, že jim to myslí pomaleji a nejsou tak bystří, jako za mlada. Podle pana Josefa to může být také tím, že je člověk ve stáří pohodlnější než dřív. Někteří lidé změny v této oblasti nezaznamenali.

Při kontrolování domácích úkolů vnuka si paní Marie všimla, že jí to myslí pomaleji, než dřív.
Tudle měl počty, s- desetinný čísla, dělení desetinných čísel desetinným číslem, no a už mně to trvalo trošičku dýl, než sem se s tím, abych mu ty příklady zkontrolovala, dokázala vyrovnat, jo, dokázala pochopit tu látku, že ze školy už sem leta, jo a už to jako tak nemyslí jako, no říkám, luštím ty křížovky, jo, tím si to myšlení s- trošíčku jako zlepšuju, nó, ale.
No, tak to se jako porovnávat nedá, za- (ee), když člověk je mladej, tak jasně, že mu to myslí rychlejc, že se rychle orientuje, jo, že tady je to pomalejší, daleko pomalejší, jo.

Profil:

• Jméno: Paní Marie
• Věk v době natáčení: 66 let
Zobrazit celý profil

Pan Josef uvádí, že ve stáří člověk trochu zpohodlní a to může být jednou z příčin pomalejšího myšlení a jednání.
Člověk trošku zpohodlněl (pauza 4s) a v souvislosti s tím teda i to myšlení možná je pomalejší, i když tím nechci říct horší, ale je takový. Ta pohotovost, pohotovost v tom myšlení a ve vobratech a dalším tom jednání  jaksi, není to vono, když je člověk mladší, tak jaksi jedná víc impulzivně. I když třeba ne s rozmyslem, ale tak co ho napadne, tak teda vypálí, člověk když je starší tak si ty věci rozmyslí a tím jaksi je to myšlení jakoby pomalejší. Jo, že se spíš zamyslí, nežli to.

Profil:

• Jméno: Paní Josef
• Věk v době natáčení: 67 let
Zobrazit celý profil

Fyzička, to jsem unavenej za chvilku, to jsem unavenej za chvilku. To mě právě to nedovoluje, a to mě právě vodrazuje. Já bych třeba dělal, ale ono to nejde, ono to nejde právě. Snažím se, no ale, jo, mysl, tu mám dobrou, to je dobrý.
Ta mě, ta mě myslí, no. To mě myslí, mám přehled a mám slovní zásobu, no tak.
Nějakou, něco jen tak lehko nezaskočí, to můžu říct na rovinu, ne že bych se chlubil, ale na všecky otázky, všecko ovládám.

Profil:

• Jméno: Pan Michal
• Věk v době natáčení: 62 let
Zobrazit celý profil

Někteří lidé uváděli, že se změnil způsob jejich uvažování a řešení problémů. V mládí se rozhodovali velmi rychle, někdy egoisticky a uspěchaně. Ve stáří již mnohem více přemýšlejí, než zrealizují svůj plán, snaží se zhodnotit jednotlivé varianty řešení a jsou v dosahování svých plánů trpělivější. Dá se tedy říci, že k problémům přistupují s větší rozvahou.

Pan Arnošt je nyní při rozhodování opatrnější a k problémům přistupuje s odstupem.
Trošku už pociťuje člověk nedostatek té paměti nebo to je takové, idu s něčím a než tam dojdu tak skoro málem nevím, co to tam chcu, že, když to dříve úplně člověk systematicky šel po těch věcech a ať už to bylo řešení třeba nějakých těch problémů i tady třeba s rekonstrukcí a s tím, tak je to taky o něčem jiném, to, do toho třeba já idu s takovým málem nebo větším odstupem a vždycky, i když jsem třeba dříve taky ještě to měl výzkumák k tomu vedl, že třikrát, čtyřikrát si určitou variantu přebrat až se rozhodne k něčemu a teď je to ještě víc, že třeba vůbec mě se neženu do některých věcí, a když to vidím naproti u svého nejmladšího syna, který je honem honem a to je, to a není a tak, a když to nevyjde, tak se to udělá jinak. No a tohle já už radši ne no, radši, říkám si „no tak na co to zmrs teda zkopat“, když to můžu radši dvakrát domyslit a pak teprve to udělat na na tohle.
Teď jsem více opatrnej. Teď jsem více opatrnej a říkám, tak určitě větší taková rozvaha.

Profil:

• Jméno: Paní Arnošt
• Věk v době natáčení: 81 let
Zobrazit celý profil

To myšlení- to myšlení tam to mužu (ee), to je (ee) t- tak jako třiceti letej nebo i čtyřiceti letej člověk, vono možná, že jako padesátiletej, já člověk jsem byl hodně- hodně (ee) taková (hm) dost značně egoistická bytost, jo, kde to moje ego mělo jako hodně velkou moc nade mnou a dokázalo se mnou dobře cv-, docela úspěšně cvičit, teďka se snažím to (ee) ego- (ee) to ego potlačovat a snažím se jako ve smyslu, k té pokoře a k tomu nehodnocení (ee) to ego, tak jako zatlačovat do pozadí, ale vono to mnohdy to tak není, že jo, zase u-, je to individuální.

No, to-to ta-ta paměť a to myšlení bylo- bylo (ee) bylo takové jaksi dynamičtější, dynamičtější, možná, že tam bylo i rychlý rozhodování, rychlý rozhodování, rychlá akce.

A teď jako s přibývajícím (ee) věkem se už ta paměť, ta- s tou pamětí už je to složitější, ta se hodně (hm) ta hodně utíká a je (ee) nemůžu se na ni spolehnout tak jako dřív, ale spíš bych řel, že víc věcí roz- zvažuju, že mám d-, že si dávám delší čas k nějakému rozhodnutí a- (ee) a je to- (ee) je to takové jako pomalejší to rozhodování a není tak (ee) nemá takovou- nemá takovou, není tam ta rozhodnost už. Není tam ta rozhodnost. (hm).

Profil:

• Jméno: Pan Zbyněk
• Věk v době natáčení: 67 let
Zobrazit celý profil

Soustředění

Někteří lidé zaznamenali problémy v oblasti pozornosti nebo soustředění. Často se jim stane, že něco přehlédnou, nevšimnou si něčeho nebo mají problémy s udržením jedné myšlenky. Pozornost podle nich není tak vytrvalá jako dříve. Někdy se museli hodně soustředit a snažit se zbystřit svou pozornost, např. při řízení. Někteří lidé problémy s udržením pozornosti zatím nezaznamenali.

No tak pozornost je vopravdu někde jinde, kdy člověk vopravdu je takovej k některejm věcem netečnej., že jako přehlídne a nevšímne si a. Když něco je třeba, tak se člověk na to musí už jako soustřeďovat, jo, tak ňák, aby, aby člověk sledoval několik věcí najednou a věděl o všem, tak to už není pravda, jo..

Profil:

• Jméno: Pan Vašek
• Věk v době natáčení: 74 let
Zobrazit celý profil

Zaplať pánbůh ta pozornost myslím, že je větší než dříve. Právě protože si uvědomuju (ee) to svoje stáří a nechci v žádném případě dojít k nějakému maléru. To se týče hlavně tedy za volantem. Já mám najeto hodně přes 2 miliony kilometrů za volantem. Ať to bylo za vlastním vozem nebo za vypůjčeným vozem kdesi ve světě. A vlastně bez maléru, mnou zaviněným.
Čili ta pozornost je dneska vyš- větší, než byla dřív.

Profil:

• Jméno: Paní Václav
• Věk v době natáčení: 85 let
Zobrazit celý profil