Vzkazy mladším lidem

Vzkazy mladším lidem

Vzkazy mladším lidem

Senioři měli možnost vzkázat něco lidem, které stáří teprve čeká. Přáli mladším generacím, aby prožili hezký život, užívali si ho, dokud to jde, byli zdraví a směřovali k tomu, co je pro ně důležité. Měli by si vážit mládí a života jako takového. Mladí lidé by se měli rozhodovat s rozvahou, protože každá volba ovlivní jejich budoucí život. Z tohoto hlediska jim senioři také vzkazovali, že je důležité dbát o své zdraví, omezit alkohol, kouření nebo se vyhnout drogám, jejichž následky se projeví později.

Paní Jana přeje lidem, aby si v životě užívali, dokud jsou mladí.

A tak ať si užívají života svýho a já si budu taky užívat, no (smích). Je to takový. Už to stáří jako je hezký, když je člověk zdravej, to je pravda, i trochu ty finance, když jako je zajištěnej, že jo kdyby nedej bože se něco přihodilo, že si může někoho pozvat a zaplatit jako to jo, ale jinak říkám si takhle a všem i těm mladejm, dokuď jste mladý, užívejte života, protože fakt to stáří už je jenom takovej odpočinek, fakt. Hlavně to zdraví, no.

Profil:

• Jméno: Paní Jana
• Věk v době natáčení: 69 let
Zobrazit celý profil

Paní Alena přeje mladým lidem, aby prožili hezký život a také, aby všechno rozvažovali.

A co byste vzkázala mladým? Z toho svého pohledu.

No, mladým, já si myslím, že mladý zas nejsou tak špatný, i když jsem říkala, že možná ty starý lidi (smích) moc neviděj hezky ale, že. Jim bych vzkázala, aby prožili hezkej život, aby pak na stáří měli na co vzpomínat třeba, anebo v tom pokračovali ještě.

A co znamená hezký život?

No, bez problémů, aby si nepřivodili zbytečně nějaký nepříjemnosti, aby všechno rozvažovali a nešli po hlavě do nějakejch věcí, co se dneska stává. Pak se zadlužej, pak já nevím co, se dostanou k drogám a tak dál, takže všechno s rozvahou aby dělali, tak. Pak by jistě se vyhnuli všemožným těžkostem.

Profil:

• Jméno: Paní Alena
• Věk v době natáčení: 65 let
Zobrazit celý profil

Lidé říkali, že je důležité rozhodovat se v životě tak, aby toho člověk později nemusel litovat nebo se za svůj život stydět. Mladí lidé by si dle nich měli ujasnit hodnoty ve svém životě. Senioři vyzdvihovali důležitost rodiny, výchovy vlastních dětí a budování zázemí, oproti materiálním hodnotám. Podle pana Ladislava je poctivá výchova dětí velmi důležitá.

Pan Arnošt hovoří o tom, že mladým lidem pomůže, když si ujasní životní hodnoty.  

Co byste vzkázal mladým lidem?

No, aby, já si myslím, že. Aby do značné míry přehodnotili tu, nemůžu najít správné slovo, stupeň těch hodnot životních. Protože ať nepodléhají jenom módním a spíš ještě výstřelkům a tak dále, ale ať opravdu si zvažují, co je dále čeká. A dneska je to, zítra a po nás potopa nebo „dyť to nějak dopadne“.

A co je teda důležité pro toho mladého člověka? Mají to přehodnotit, ale co teda aby, na co nezapomněli, nebo co je důležité?

No, aby nezapomněli, že taky budou v tom vyšším věku a stáří a jak tenkrát se říkalo, jak si usteleš, tak si lehneš. A dneska to je, já dneska si vezmu marihuanu a budu se tohle a budu v euforii a co dneska nějaké injekce pro narkotika a tohle, dyť to je móda, dyť to je běžné. To jsou to. A dneska další, dyť já nemám zaměstnání, já to vyštuduju a stejně nechytnu místo, já nemám, no. Ale to by už právě třeba měli hledat ten směr, ten cíl nějaký, který už aby v tom mladém věku si našli nějaký cíl, ne jenom obecně kariéru, ne jenom. Aby nebyl cíl jenom momentálního požitku, momentálního nějaké vyžití.

Anebo kariéra.

Anebo ta kariéra, ale aby opravdu měli představu o tom, co bude dál.

A co by, pro co by měli žít? Jaký ten cíl by měli mít? Ta kariéra to není, požitek to není, tak co?

Ne. No, tak jednak ten rodinnej život a ten zabezpečit prostřednictvím nejnutnějšího i společenského uplatnění, neznamená udělat hogo fogo kariéru, a pak teprve se o to starat. Začínat už od té, od toho rodinného života ruku v ruce s tím i to, uvažovat to zaměstnání pokud ale se dá, no.

Profil:

• Jméno: Pan Arnošt
• Věk v době natáčení: 81 let
Zobrazit celý profil

Paní Rita hovoří o tom, že je důležité, aby se člověku v jeho domově dobře žilo.

Dát těm dětem lásku. Ne jim koupit hromadu věcí, mít mobila. To prostě jako někdy si říkám, třeba jednou jsme se bavili, potkali jsme paní učitelku na konci školního roku, a ona nám řekla, že nejhůř oblečenej člověk ve škole, je učitel. Ale že rodiče často, protože to je pro ně třeba i těžký, někdy i sami třebas nevědí, ale místo toho, aby se dětem věnovali, tak jim radši koupěj věc. Ty děti to poznají. Ta věc jim na chvíli udělá radost, ale jako já cejtím, že prostě jsem se chtěla třeba některý věci dovědět, tak i ty děti to poznají, je to takový jako plochý potom. A když nedostáváte tolik lásky, kterou potřebujete, neumíte ji ani dát a řekla bych, že to je strašně podstatná věc. Že to a ty děti vyrostou rychle, už to nikdy nenapravíte. Myslím si, že i v tom je základ toho jak se potom budeme chovat k těm starejm. Že ten vztah je strašně důležitej a nedá se nahradit penězma. Dneska všecko, každej se jenom ptá, co za to. Body, peníze, jaký mám auto, jakej mám dům, nebo prostě. Dávaj se priority věcem, ne citům, ne prostě vztahům, to je, bych řekla, ten největší problém tý celý společnosti. Možná i celýho světa. Nevim, tak, ale myslím si, že to je jedna z věcí, že lidi se bojej, proto přijdete někam a všude jenom hraje rádio, nebo televize běží. Já dycky, když někam přijdu, tak bych šla, první bych vypla ty věci.

Profil:

• Jméno: Paní Rita
• Věk v době natáčení: 73 let
Zobrazit celý profil

V životě je podle lidí, se kterými jsme mluvili, důležité myslet na budoucnost i z finančního hlediska. Někteří lidé uváděli, že by se mladí lidé neměli spoléhat na to, že jim bude stačit důchod, a měli by spořit, aby na něm v budoucnu nebyli závislí. Paní Vlasta říkala, že by se lidé měli zajistit nejen finančně, ale měli by si také zabezpečit místo, kde budou žít. Důležité tedy také bylo finanční plánování do budoucna.

Pan Vašek říká, že by si lidé měli uvědomit, že se jich stáří týká a měli by si na ně šetřit a budovat zázemí.

Co byste chtěl vzkázat lidem, které stáří čeká?

No, aby se rozhlídli a sledovali, co se děje. Aby byli připravený na to, co je čeká. Jenže nevím, co je, co ty lidi bude za pět, za deset let, jaká bude situace, jak, co vlastně bude, že jo, no.

Jak by se ještě mohli jinak připravovat?

No tak, samozřejmě, měli by si šetřit ňáký peníze a tohleto a to, ňáký to zázemí mít připravený a to okolí, tohle všechno, že jo, aby. A zase to záleží na těch jejich možnostech a vztazích a to je jako, prostě aby počítali s tím, že to, co vidí, nebo přehlížejí, nebo nechtějí vidět, že je potká taky, no.

Profil:

• Jméno: Pan vašek
• Věk v době natáčení: 74 let
Zobrazit celý profil

Mladým lidem by senioři přáli, aby se k sobě dokázali vzájemně hezky chovat, být k sobě upřímní, nikoho neponižovali a druhým dokázali odpouštět. Vzhledem k tomu, že někteří z nich prožili válku, přáli mladým lidem svět, ve kterém bude vládnout mír.

Co byste vzkázala nám mladým? Co byste nám vzkázala? Co byste nám vzkázala?

No, aby se snažili tady ten svět udržet trošku v klidu, no. Aby se zbytečně neprali ty národy mezi sebou. Aby byl prostě, i když je to třeba taková fráze, aby byl mír. I třeba nejenom u nás, ale všude ve světě. Jak se vraždí, že. To není, není to dobrý tady takovýhle ty třenice, ale jenomže asi to bude, co svět bude světem stát, budou takovýhle problémy. Ale přála bych těm mladým, aby žili v míru, aby nebyly války, aby měli práci, aby měli co jíst. Takový základní životní věci, no. 

Profil:

• Jméno: Paní Marie E.
• Věk v době natáčení: 71 let
Zobrazit celý profil

Někteří lidé mluvili o tom, že by si mladší měli vážit starších, naslouchat jejich zkušenostem a moudrosti. I když to podle paní Marie H. není vždycky snadné, měl by člověk umět uznat, že nemusí mít vždycky pravdu, ať už je mladý nebo starý. Vzájemně by si tedy lidé měli naslouchat. Mladší lidé by měli být ke starším shovívaví a mít je rádi, jsou to lidé, kteří jejich generaci vychovali. Mladí lidé by si podle nich měli být vědomi, že je stáří také nevyhnutelně čeká a měli by tak být k seniorům ohleduplní.

Paní Eva říká, že bychom měli mít rádi staré lidi a být tolerantní k jejich neduhům.

Co byste vzkázala mladým lidem?

Ať mají rádi starý lidi. Voni nejsou zlý. Voni někdy, jak přijde ta. Víte co, to je stejně zajímavý, že už jsme si vo tom aji vykládaly se sestrou, že, jestli má někdo nějakej neduh, jo, za mlada, tak on se tak nějak ztrácí, ale těma létama, ten neduh nebo takovej ten, tak víceméně takový ty špatný věci, začínají trochu vylízat, jo. A to je potom těžko, aby třeba ti mladí se tady s tímhle nějak srovnali, aby ty starý lidi pochopili. Vono asi je to těžký, jo. Vono je to asi fakt těžký, ale musí se to udělat. Musí se to udělat. Je to škoda, protože co naděláte, no. Stáří je stáří a víc s tím nic nenaděláte. Konec.

Profil:

• Jméno: Paní Eva
• Věk v době natáčení: 76 let
Zobrazit celý profil

Marie H. by mladým lidem vzkázala, aby naslouchali svým rodičům a prarodičům.

A co byste vzkázala mladým lidem?

No, mladým. To samý, bych řekla. A aby taky trošku jakoby naslouchali, ne poslouchali, naslouchali těm rodičům a prarodičům, jako jo. Protože ty zkušenosti. Vůbec jsem si to nedovedla představit ve 30, ve 40, co budu prožívat v 60. Nebo teda už, já už v pětašedesáti. A jako to, co třeba bych mohla, kdybych třeba něco, některý věci, kdybych věděla, tak bych se třeba i, no, ale možná, že třeba taky ne, jako. Ale naslouchat tomu. Takovýmu tomu moudru, najít si někoho moudrýho, jsou moudří a takový.

Profil:

• Jméno: Paní Marie H.
• Věk v době natáčení: 65 let
Zobrazit celý profil

Někteří senioři dodávali mladým lidem odvahu. Vzkazovali jim, že se stáří nemusejí bát, že jde o přirozenou součást života. Na druhou stranu pan Josef mluvil o tom, že i když s sebou stáří nese spoustu pozitiv, jsou zde i negativa, a tak by si lidé měli užívat mládí, dokud to jde.

Doporučuju všem výživu a pohyb, jak říkají prognostici, aspoň 4 kilometry denně, aspoň, to je. A nekouřit a nepít alkohol. To je.

A eště něco je, co byste třeba vzkázal, nějakej vzkaz lidem v podobné situaci?

No, aby se nebáli stáří. Je to, patří to, je to normální perioda života. Bez stáří není smrt, anebo když je smrt a je to před stářím, tak je to tragédie. A mít potomky, páč nesmrtelnost je v našich dětech a vnucích a potomcích, takže ty, co jsou bezdětný, jsou vlastně vodkázaný ke smrtelnosti jejich DNA, jejich genů. To je smutný, ale s tím se musí člověk, i ti se musí s tím vyrovnat.

Profil:

• Jméno: Pan Miloš
• Věk v době natáčení: 90 let
Zobrazit celý profil

Okrajově bylo zmiňováno také to, že by si lidé měli být vědomi toho, že až budou v důchodu, nebudou chodit do práce a měli by si najít jiné aktivity, ve kterých najdou smysl. Podle pana Karla může být stáří úžasné, ale člověk se musí věnovat nějaké činnosti.

Pan Bohuslav doporučuje lidem, které stáří teprve čeká, aby si v něm našli smysluplnou činnost.

No, aby, doporučoval bych, aby každý kdo se chystá na stáří a myslí to vážně, kdo si to uvědomuje, že je to přeci jenom, jsou tam jiný podmínky že? Že člověk má hodně času, ale tady je nebezpečí, že bude ten, že bude mít dlouhou chvíli, že si nebude vědět rady s tím časem. Tak doporučoval bych, aby se na to připravovali, že, a prostě, jak vyplnit ten čas a nejenom, nejenom prostě zaplnit, ale aby z toho měli uspokojení, z té činnosti. A nejenom uspokojení ale pokud možno i radost. A v tom směru by, myslím si, pokud to trochu je možný, třebas, aby si vytáhli zpěvník ze školní, aby oprášili hudební nástroj, na který se v mládí učili, aby se zapojili třeba do činnosti toho sboru.

Profil:

• Jméno: Pan Bohuslav
• Věk v době natáčení: 84 let
Zobrazit celý profil

Podle paní Maťky je důležité se na stáří připravit, nemohou čekat, že se zbaví všech povinností a svému životu ve stáří by měli dát smysl.

Dobře. A co byste vzkázala lidem, které stáří čeká. Který jsou, dejme tomu, dospělí, nebo na konci dospělosti.

Tak aby věděli, že stáří přijde, aby nečekali, že budou mít potom volnost, a že se zbaví všech povinností, poněvadž tím se dostanou do pekla, že nebudou jako vědět. Aby věděli, jak říkal (partner), aby věděli připravit si na to stáří něco, co budou moct dělat a co je jako, no, co je uspokojí. Ne jenom, aby voni uspokojovali sami sebe, ale taky jako, aby byli, jak říkám, pro mě to v životě moc znamená, aby byl člověk prospěšnej k těm lidem a mohl jako, ještě. Aby nebyl tak sobeckej, že bude jenom jezdit a já nevím co, prostě aby myslel,  aby měl, aby se připravoval na to stáří. Aby se připravoval. A já kdybych, nevím, jak bych na to reagovala, ale právě, často slyším: „Já se těším do penze. Jo, já se teším, už do penze, já se těším.“.  A nevím, co za tím je, na co se těší. Jo, ten dotyčnej, co to říká. A aby ty, co to jako takhle cítí, aby si jako řekli, na co se teda já těším. Na to, že nebudu muset vstávat? To tě neuspokojí, jo. Aby si sami zodpověděli, jestli to těšení má jako nějakej smysl a. Já nevím, jak bych to vyjádřila. Ale možná, že mi trošku rozumíte. Jo, že aby se netěšili na falešný věci, tak. Aby si připravovali dobré věci, prospěšné věci, pro svou radost, ale ne prkotiny. 

Profil:

• Jméno: Paní Maťka
• Věk v době natáčení: 89 let
Zobrazit celý profil