Odchod do důchodu NEW

Odchod do důchodu NEW

Odchod do důchodu může pro člověka představovat důležitý zlom. Alespoň tak někteří senioři tuto životní změnu vnímali. Níže se dozvíte, v jakých souvislostech lidé o odchodu do důchodu mluvili a jaké změny s sebou tato událost nesla. Věk, ve kterém šli lidé do důchodu, se značně lišil, někteří lidé přestali pracovat poměrně brzy vzhledem ke svým zdravotním problémům, jiní chodili do práce ještě v důchodu. Někteří tedy přestali pracovat okolo 50, jiní okolo 80 let.

První pocity z odchodu do důchodu

Někteří lidé vnímali odchod z práce jako konec jedné životní etapy. Pan Arnošt se před odchodem do důchodu cítil poprvé starý. Paní Eva říkala, že přechod z práce do důchodu byl pro ni obrovský skok a musela si na to zvyknout.

Lidé s podobnou zkušeností zprvu vnímali důchod spíše negativně. O to hůře reagovali ti, kteří museli do důchodu z nějakých důvodů předčasně. Paní Ludmila musela do penze, aby se mohla starat o nemocného otce, a práce jí chyběla. Několik participantů ze zaměstnání odešlo dříve kvůli zdravotním problémům. Pan Michal ztratil před odchodem do penze zaměstnání, což ho zlomilo.

Paní Kateřina odchod do důchodu oplakala, vnímala, že končí část jejího života.


Hledání nového smyslu života po odchodu do důchodu

Hlavním důvodem, proč někteří lidé nesli odchod do důchodu špatně, bylo to, že ve svém životě museli najít nový smysl. Pan Arnošt u svých známých pozoroval, že změnu nesou velmi těžce hlavně v případě, kdy na důchod ještě nebyli připraveni, ale z práce museli odejít kvůli věku. Jeho samotného se to naštěstí tolik netýkalo, hned po tom, co odešel z práce, si našel jinou činnost, což mu velmi pomohlo.

Někteří lidé mluvili o tom, že novým smyslem života pro ně byla vnoučata, o která se starali (viz Rodina).

Pro paní Marii G. byl odchod z práce náročný, nějakou dobu po tom ještě brzy vstávala a chtěla něco dělat, pomohlo jí, když měla vnoučata.


Práce a aktivní život po odchodu do důchodu

I když už někteří lidé pobírali důchod, rozhodli se, že budou dále pracovat nebo se aktivně věnovat nějaké činnosti. Odchod do důchodu pro ně byl díky tomuto přechodovému období jednodušší. Na práci v důchodu si oproti původnímu zaměstnání cenili také toho, že si mohli sami říci, jak moc chtějí pracovat. Přivydělávali si tak dlouho, jak chtěli, nebo jak jim dovolovalo zdraví či okolnosti v rodině. Práce dodávala těmto lidem smysluplnou náplň života, zlepšovala finanční situaci a možnost vytváření úspor na budoucí roky (více v kategorii Finance) a umožňovala udržování kontaktů s lidmi nebo předcházení nudě.

pouze text
Pan Jan B. pracuje jako taxikář, cítí se díky tomu mladší a říká, že by se v důchodu jinak unudil.

pouze text
Paní Jiřina B. si v důchodu našla zaměstnání, ve kterém ji to bavilo.
Pan Pavel věděl, že bude mít po odchodu do důchodu co dělat, a jeho život díky tomu nebyl prázdný.

Další: Vnímání stáří >