Zpět na Sociální služby

Míšapodhradí popsala, jakým způsobem využívají služby neziskové organizace pro lidi s epilepsií.


Míšapodhradí

  • Věk dítěte v době rozhovoru: 18 let
  • Věk dítěte v době diagnostikování nemoci:  11 let
  • Věk rodiče v době rozhovoru:  44 let

Textová verze


T: Vy jste mluvila o tom, že jste v kontaktu s pacientskou organizací.

P: Ano.

T: A jste v kontaktu ještě s nějakými jinými organizacemi?

P: Ne, ne, jenom s touto.

T: Jak se s nimi setkáváte nebo jak jste spolu v kontaktu?

P: Oni mi posílají různé e-maily, pozvánky, různé dotazy, protože dcera je taková… Ona je na jednu stranu uzavřená, taková neprůbojná, ale na druhou stranu, když se může zúčastnit nějaké soutěže, tak ona se jí ráda zúčastní. A tím, že oni dělají různé malířské soutěže, já nevím, i básničky a takové, tak vždycky když mi to přijde, tak ona jim potom kreslí různé obrázky. V tomhletom ohledu, když se může zúčastnit. Tak já proto hledám tu organizaci nebo komunikuju s tou organizací, že oni když pak něco takového pořádají, tak mi vždycky napíšou a ona s nimi nějak funguje. A tím se ji snažíme taky posunout dopředu, aby věděla, že není sama s tím problémem. Třeba ta organizace konkrétně, oni různě dělají adventní věnce a různé floristické věci a tak. A jezdíme rádi v září na to Be happy s EPI, protože to je strašně hezké, tam je to takové dokonalé.


Další zkušenosti:

Eva měla dobrou zkušenost s ranou péčí.

Jiřího syn využíval odlehčovací služby, ale překážkou byla velká vzdálenost od místa bydliště.

Kateřina měla zkušenost s azylovým domem.

Katka hovořila o tom, proč psychologa vyhledala a jak jí pomáhá.

Irena oceňovala, když jí psychologové nabídli podporu. Měla zkušenost i s konstelacemi.

Jarek hovořil o své dobré zkušenosti s terapeutkou s psychosomatickým přístupem.

Martin Král hovořil o tom, proč psychologa nevyhledal.

Míšapodhradí vnímala, že sezení s psychiatričkou nenaplňovalo její očekávání.

Míšapodhradí popsala, jakým způsobem využívají služby neziskové organizace pro lidi s epilepsií.