Zpět na Zvládání onemocněnína téma

Ladě pomáhalo připomínat si úspěchy a cítit podporu okolí.


Lada

  • Věk v době rozhovoru: 38 let
  • Věk v době diagnostikování: 24 a 25 (onemocněla opakovaně)
  • Absolvovaná léčba: standardní antibiotická, alternativní antibiotická, doplňková

Textová verze


P:  Hodně mi pomáhalo tady v tu dobu, když jsem si připomínala ty úspěchy, které jsem dosáhla, a toho jsem se snažila držet. Přestože se třeba jiné věci zhoršily, tak jsem si říkala: „Bolely tě kyčle, ale teď už tě nebolí.“ A to jsem si opakovala, to mně hodně pomáhalo. Co ještě hodně je i vlastně… i psychická odolnost je taková snížená. Myslím si, že tím, že to je neuroinfekce, že přece jenom ten mozek funguje jinak. A měla jsem teda hodně podporu svého okolí, vlastně i třeba rodičů, přátel, ve sboru se za mě modlili a tak.

Další zkušenosti:

Aleš na základě vlastní zkušenostipopisoval, že včas rozpoznaná a léčená borrelióza není nic hrozného.

Jaroslava zjistila, že borrelióza není něco, co by se dalo úplně ovlivnit vůlí.

Robert věděl, že nesmí zůstat nečinný.

Petrovi E. nejvíce pomáhalo, dokud cítil naději na úspěšnou léčbu.

Máriovi pomáhala zvládnout nemoc maminka – vzala ho na testy a starala se o něho, když musel ležet. Vedle toho mu svědčily i návštěvy kamaráda, které mu pomáhaly přijít na jiné myšlenky.

Ladě pomáhalo připomínat si úspěchy a cítit podporu okolí.

Tomáše P. uklidňovala chůze a poslouchání audioknih.

Petra někdy uvažovala i o tom, že si vezme život.

Janě pomohlo, že se se situací smířila a „vzdala to“.

Tomáš N. zkoušel meditace, které podle něho člověka z borreliózy samozřejmě nevyléčí, ale pomohou s celkovým zklidněním.

Ladě její víra v průběhu nemoci pomáhala. Když však trpěla velikou únavou a zároveň nespavostí, vzpomněla si na citát z Bible, který ji spíš zneklidňoval.

Anežka se po určité duchovní krizi k Bohu vrátila.

Tomáš N. začal díky borrelióze žít zdravěji a přehodnotil životní priority.