Zpět na Zvládání onemocněnína téma

Tomáše P. uklidňovala chůze a poslouchání audioknih.


Tomáš P.

  • Věk v době rozhovoru: 39 let
  • Věk v době diagnostikování: 37 let
  • Absolvovaná léčba: alternativní antibiotická, alternativní, doplňková

Textová verze


P: Já jsem měl právě naštěstí kolem sebe dobré lidi, kteří tu většinu práce dělali za mě. A já jsem třeba hrozně chodil. Já jsem hodně chodil, poslouchal jsem audioknihy. Já jsem nachodil strašně kilometrů a stovky hodin jsem naposlouchal. Jen díky tomu jsem nemusel moc pracovat, mohl jsem pracovat jenom, když jsem mohl, a strašně jsem poslouchal audioknihy, strašně rád – různé životopisy podnikatelů, známých osobností, většinou, co se týká internetu, nějakých technologií. Spoustu jsem toho naposlouchal a to mi pomáhalo, protože já jsem nemohl být v klidu. Jakmile jsem byl v klidu, tak jsem říkal furt „vole ten vnitřní neklid“, jsem přemýšlel, co budu dělat nebo něco. Ale jakmile jsem chodil a poslouchal jsem takové ty filmy pro uši, tak to jsem se uklidňoval. 

Další zkušenosti:

Aleš na základě vlastní zkušenostipopisoval, že včas rozpoznaná a léčená borrelióza není nic hrozného.

Jaroslava zjistila, že borrelióza není něco, co by se dalo úplně ovlivnit vůlí.

Robert věděl, že nesmí zůstat nečinný.

Petrovi E. nejvíce pomáhalo, dokud cítil naději na úspěšnou léčbu.

Máriovi pomáhala zvládnout nemoc maminka – vzala ho na testy a starala se o něho, když musel ležet. Vedle toho mu svědčily i návštěvy kamaráda, které mu pomáhaly přijít na jiné myšlenky.

Ladě pomáhalo připomínat si úspěchy a cítit podporu okolí.

Tomáše P. uklidňovala chůze a poslouchání audioknih.

Petra někdy uvažovala i o tom, že si vezme život.

Janě pomohlo, že se se situací smířila a „vzdala to“.

Tomáš N. zkoušel meditace, které podle něho člověka z borreliózy samozřejmě nevyléčí, ale pomohou s celkovým zklidněním.

Ladě její víra v průběhu nemoci pomáhala. Když však trpěla velikou únavou a zároveň nespavostí, vzpomněla si na citát z Bible, který ji spíš zneklidňoval.

Anežka se po určité duchovní krizi k Bohu vrátila.

Tomáš N. začal díky borrelióze žít zdravěji a přehodnotil životní priority.