Zpět na Projevy ADHDna téma

Alena s Michalem měli zkušenost s učitelkou, která se bála brát jejich syna kvůli jeho nevyzpytatelnému chování na mimoškolní výlety.


Textová verze


PZ: Táhne se to. Ale jako jedna učitelka se snažila. Ta první, co ho měla tři roky, snažila se komunikovat, ale prostě pořád vyrušuje. Měl snad 15 poznámek za rok, prostě že je neukázněnej, vyrušuje, na výlety ho nebrala, protože on je nevyzpytatelnej, on prostě.

PM: Ani jednou nebyl na výletě, no, na školním výletě ještě. 

PZ: Od první třídy vlastně nebyl na výletě. Teď je ve čtvrtý, tak ho prostě nevzala. Protože neví, co od něj očekávat, že se prostě bojí, že něco udělá, že jo. Jeli na parník, řekl, že prostě na parník ho neveme. No, co uděláte, chápete to? Tak prostě nejel, no. Že si pekli buřty, že se bojí, aby prostě tu vidlici nevzal, nevypíchnul prostě dalšímu něco, neublížil. Tak buď pojede a bude zle, dostane třídní důtku, že se neumí chovat anebo prostě nepojede. No, tak nejel. No, tak to je prostě pořád dokola jako. Ve škole je to tak, že prostě když budeš hodnej, půjdeš na aktivitu, když hodnej nebudeš, zůstáváš ve škole, nebo budeš doma. Taková prostě teďkon byla ta do tý třetí třídy. Teďkon byl na muzikále, byl v Praze na muzikále. Říkala paní učitelka, že zlobil v autobuse, jinak že to šlo. Jo, jenom že prostě v autobuse něco vyváděli, ale jinak že to šlo.

Další zkušenosti:

Ani s nástupem do školy nebyly na dceři Evy možné zpozorovat náznaky projevů ADHD.

Přestože si o sobě Hana myslela, že je zkušená matka a už ji nemohlo nic zaskočit, byla pro ni výchova třetího dítěte náročná.

Hanka B. popisovala zmírnění projevů hyperaktivity jejího syna s ADHD.

Dcera Evy často nad něčím přemýšlela a měla potřebu své myšlenky sdílet.

Alena s Michalem měli zkušenost s učitelkou, která se bála brát jejich syna kvůli jeho nevyzpytatelnému chování na mimoškolní výlety.

Lenka popisovala neschopnost jejího syna s ADHD se dlouhodobě soustředit.

Syn Julie působil, že při vyučování nedával pozor, ale byl vždy v obraze.

Syn Dáši byl agresivní k Dáše i sestře.

Ivaně pří výchově syna s ADHD pomáhaly přesýpací hodiny, které určovaly, kdy muselo k určité dané aktivitě nejpozději dojít.

Důvodem k agresivnímu chování mohlo být dle Karly M. nepřijetí ostatními dětmi.

Přestože nebyla Klára ráda za konflikt svého dítěte s jiným chlapcem, pochválila svého syna za to, že nevybil svou zlost na chlapci, ale na věci.

Pro Hanku B. znamenaly agresivní projevy jejího syna občas zašít tričko jeho kamarádovi ze školy.

Ivana vnímala, že pokud jejího syna něco opravdu bavilo, mohl to dělat kdykoliv – v kteroukoliv noční hodinu.

Dcera Evy se dokázala vcítit do jiných lidí a v této oblasti byla velmi vnímavá.

Syn Michaely neměl s komunikací problém a bez problému se na cokoliv zeptal.

Petra popisovala, že si její syn hrál dříve raději sám.

Pavla vnímala důležitost pravidelných rituálů.

Syn Jany špatně reagoval na změny v domácím prostředí.