Zpět na Projevy ADHDna téma

Dcera Evy se dokázala vcítit do jiných lidí a v této oblasti byla velmi vnímavá.


Eva

  • Věk v době rozhovoru:  41 let

Textová verze


P: A myslím si, že jí do dneška zůstala obrovská vnímavost. Až taková, která ji dneska obtěžuje, jo? Já si myslím, že ona neumí dneska ten mozek vypnout. Chodí mezi dětma, chodí mezi lidma. Myslím si, že zachycuje útržky rozhovorů. Představuju si to. Nevím. Že zachycuje i útržky pocitů, myšlenek, že jako kromě toho, co ty lidi mluvěj i vnímá zároveň, jak se cejtěj, co si myslej a je to na ni obrovský množství vjemů, který jako kdyby neuměla vůbec zpracovat. A neumí to zastavit. Neumí jakoby to vypnout, jo? Jde ven a pořád vnímá, kde je jaký zvířátko, kde se co děje, kde je jakej mrak, co jí připomíná, jo? A neumí to vypnout ani v noci. Takže pak má strašně živý sny, kde se jí objevujou různý útržky ze dne, jo? Ale i z filmů. Všechno se jí to tam mixuje a jako kdyby ten mozek neuměl nějakým způsobem regenerovat a vypnout. Ona vždycky měla malou spánkovou potřebu, vždycky.

Další zkušenosti:

Ani s nástupem do školy nebyly na dceři Evy možné zpozorovat náznaky projevů ADHD.

Přestože si o sobě Hana myslela, že je zkušená matka a už ji nemohlo nic zaskočit, byla pro ni výchova třetího dítěte náročná.

Hanka B. popisovala zmírnění projevů hyperaktivity jejího syna s ADHD.

Dcera Evy často nad něčím přemýšlela a měla potřebu své myšlenky sdílet.

Alena s Michalem měli zkušenost s učitelkou, která se bála brát jejich syna kvůli jeho nevyzpytatelnému chování na mimoškolní výlety.

Lenka popisovala neschopnost jejího syna s ADHD se dlouhodobě soustředit.

Syn Julie působil, že při vyučování nedával pozor, ale byl vždy v obraze.

Syn Dáši byl agresivní k Dáše i sestře.

Ivaně pří výchově syna s ADHD pomáhaly přesýpací hodiny, které určovaly, kdy muselo k určité dané aktivitě nejpozději dojít.

Důvodem k agresivnímu chování mohlo být dle Karly M. nepřijetí ostatními dětmi.

Přestože nebyla Klára ráda za konflikt svého dítěte s jiným chlapcem, pochválila svého syna za to, že nevybil svou zlost na chlapci, ale na věci.

Pro Hanku B. znamenaly agresivní projevy jejího syna občas zašít tričko jeho kamarádovi ze školy.

Ivana vnímala, že pokud jejího syna něco opravdu bavilo, mohl to dělat kdykoliv – v kteroukoliv noční hodinu.

Dcera Evy se dokázala vcítit do jiných lidí a v této oblasti byla velmi vnímavá.

Syn Michaely neměl s komunikací problém a bez problému se na cokoliv zeptal.

Petra popisovala, že si její syn hrál dříve raději sám.

Pavla vnímala důležitost pravidelných rituálů.

Syn Jany špatně reagoval na změny v domácím prostředí.