Zpět na Projevy ADHDna téma

Pro Hanku B. znamenaly agresivní projevy jejího syna občas zašít tričko jeho kamarádovi ze školy.


Hanka B.

  • Věk v době rozhovoru:  50 let

Textová verze


P: Bylo zajímavé tehdy, že (jméno syna) v té škole měli ve třídě eště jednoho podobně zaměřeného, nebo postiženého chlapce a oni jako prostě jak magnet se navzájem vyhledávají, tyto děti. I třeba když jsme byli na dovolené, tak tam z celé skupinky dětí on se nejvíc kamarádil s chlapcem, který pak jsme zjistili, hovorem s rodiči, že má taky ADHD. Takže ve třídě jako takhle se kamarádili, a přestože byli kamarádi, tak často došlo na to, že prostě (jméno syna) přinesl roztržené tričko od kamaráda. A jak sem říkala, paní učitelka, ona nedělala z komára velblouda tehdy, takže mi poslala tričko. Já sem tričko zašila, připravila čokoládu a s omluvou vrátila. Né, že by jako (jméno syna) si neuvědomoval, že udělal něco špatně, ale nenafukovalo se to, aby pak z toho měl nějaké další, aby se to s ním prostě neslo dál.

Další zkušenosti:

Ani s nástupem do školy nebyly na dceři Evy možné zpozorovat náznaky projevů ADHD.

Přestože si o sobě Hana myslela, že je zkušená matka a už ji nemohlo nic zaskočit, byla pro ni výchova třetího dítěte náročná.

Hanka B. popisovala zmírnění projevů hyperaktivity jejího syna s ADHD.

Dcera Evy často nad něčím přemýšlela a měla potřebu své myšlenky sdílet.

Alena s Michalem měli zkušenost s učitelkou, která se bála brát jejich syna kvůli jeho nevyzpytatelnému chování na mimoškolní výlety.

Lenka popisovala neschopnost jejího syna s ADHD se dlouhodobě soustředit.

Syn Julie působil, že při vyučování nedával pozor, ale byl vždy v obraze.

Syn Dáši byl agresivní k Dáše i sestře.

Ivaně pří výchově syna s ADHD pomáhaly přesýpací hodiny, které určovaly, kdy muselo k určité dané aktivitě nejpozději dojít.

Důvodem k agresivnímu chování mohlo být dle Karly M. nepřijetí ostatními dětmi.

Přestože nebyla Klára ráda za konflikt svého dítěte s jiným chlapcem, pochválila svého syna za to, že nevybil svou zlost na chlapci, ale na věci.

Pro Hanku B. znamenaly agresivní projevy jejího syna občas zašít tričko jeho kamarádovi ze školy.

Ivana vnímala, že pokud jejího syna něco opravdu bavilo, mohl to dělat kdykoliv – v kteroukoliv noční hodinu.

Dcera Evy se dokázala vcítit do jiných lidí a v této oblasti byla velmi vnímavá.

Syn Michaely neměl s komunikací problém a bez problému se na cokoliv zeptal.

Petra popisovala, že si její syn hrál dříve raději sám.

Pavla vnímala důležitost pravidelných rituálů.

Syn Jany špatně reagoval na změny v domácím prostředí.