Zpět na Projevy ADHDna téma

Důvodem k agresivnímu chování mohlo být dle Karly M. nepřijetí ostatními dětmi.


Karla M.

  • Věk v době rozhovoru:  let

Textová verze


P: Tak dříve vznikaly hodně často z nepřijetí jinými dětmi. Že třeba ho nepochopily, nebo ho nechtěly třeba přijmout takové, někdy tvoří holčičí, nechci říct gangy, ale takové skupinky, které si hrají třeba s panenkama a nechtěj ho tam. Takže tady tohle měl problém jakoby přijmout, že ho někdo nechce. Nebo třeba i o hodně starší dítě, které už jako si nechce hrát třeba s mladšími. Takže tohle bylo potřeba vysvětlit. A jinak co to spouštělo? No, tak buď když nemůže něco dostat, v podstatě, kdy není po jeho, když něco chce a nemůže to v tu chvíli mít, takže říkám, vysvětlovat, vysvětlovat.

Další zkušenosti:

Ani s nástupem do školy nebyly na dceři Evy možné zpozorovat náznaky projevů ADHD.

Přestože si o sobě Hana myslela, že je zkušená matka a už ji nemohlo nic zaskočit, byla pro ni výchova třetího dítěte náročná.

Hanka B. popisovala zmírnění projevů hyperaktivity jejího syna s ADHD.

Dcera Evy často nad něčím přemýšlela a měla potřebu své myšlenky sdílet.

Alena s Michalem měli zkušenost s učitelkou, která se bála brát jejich syna kvůli jeho nevyzpytatelnému chování na mimoškolní výlety.

Lenka popisovala neschopnost jejího syna s ADHD se dlouhodobě soustředit.

Syn Julie působil, že při vyučování nedával pozor, ale byl vždy v obraze.

Syn Dáši byl agresivní k Dáše i sestře.

Ivaně pří výchově syna s ADHD pomáhaly přesýpací hodiny, které určovaly, kdy muselo k určité dané aktivitě nejpozději dojít.

Důvodem k agresivnímu chování mohlo být dle Karly M. nepřijetí ostatními dětmi.

Přestože nebyla Klára ráda za konflikt svého dítěte s jiným chlapcem, pochválila svého syna za to, že nevybil svou zlost na chlapci, ale na věci.

Pro Hanku B. znamenaly agresivní projevy jejího syna občas zašít tričko jeho kamarádovi ze školy.

Ivana vnímala, že pokud jejího syna něco opravdu bavilo, mohl to dělat kdykoliv – v kteroukoliv noční hodinu.

Dcera Evy se dokázala vcítit do jiných lidí a v této oblasti byla velmi vnímavá.

Syn Michaely neměl s komunikací problém a bez problému se na cokoliv zeptal.

Petra popisovala, že si její syn hrál dříve raději sám.

Pavla vnímala důležitost pravidelných rituálů.

Syn Jany špatně reagoval na změny v domácím prostředí.