Zpět na Projevy ADHDna téma

Ani s nástupem do školy nebyly na dceři Evy možné zpozorovat náznaky projevů ADHD.


Eva

  • Věk v době rozhovoru:  41 let

Textová verze


P: No, tak dcera byla možná trochu specifická tím, že do nástupu do školy na ní to ADHD nikdo žádným způsobem nerozpoznal. Ona vlastně ve školce byla taková považovaná za hodně živou, hodně aktivní, hodně temperamentní, ale třeba ty předškolácký úkoly plnila bez problému, takže jí vlastně doporučili nastoupit do školy v čistejch šesti letech. To znamená, v srpnu jí bylo šest a nastoupila do školy. Ani vlastně třeba úplně ta afektivní labilita taky nebyla znát. Měla hodně sourozenců. Bylo to náročný. Potřebovala se prosazovat, ale že by něco ukazovalo na to ADHD nebo ve školce, že by to někdo zaznamenal, to se nestalo.

Další zkušenosti:

Ani s nástupem do školy nebyly na dceři Evy možné zpozorovat náznaky projevů ADHD.

Přestože si o sobě Hana myslela, že je zkušená matka a už ji nemohlo nic zaskočit, byla pro ni výchova třetího dítěte náročná.

Hanka B. popisovala zmírnění projevů hyperaktivity jejího syna s ADHD.

Dcera Evy často nad něčím přemýšlela a měla potřebu své myšlenky sdílet.

Alena s Michalem měli zkušenost s učitelkou, která se bála brát jejich syna kvůli jeho nevyzpytatelnému chování na mimoškolní výlety.

Lenka popisovala neschopnost jejího syna s ADHD se dlouhodobě soustředit.

Syn Julie působil, že při vyučování nedával pozor, ale byl vždy v obraze.

Syn Dáši byl agresivní k Dáše i sestře.

Ivaně pří výchově syna s ADHD pomáhaly přesýpací hodiny, které určovaly, kdy muselo k určité dané aktivitě nejpozději dojít.

Důvodem k agresivnímu chování mohlo být dle Karly M. nepřijetí ostatními dětmi.

Přestože nebyla Klára ráda za konflikt svého dítěte s jiným chlapcem, pochválila svého syna za to, že nevybil svou zlost na chlapci, ale na věci.

Pro Hanku B. znamenaly agresivní projevy jejího syna občas zašít tričko jeho kamarádovi ze školy.

Ivana vnímala, že pokud jejího syna něco opravdu bavilo, mohl to dělat kdykoliv – v kteroukoliv noční hodinu.

Dcera Evy se dokázala vcítit do jiných lidí a v této oblasti byla velmi vnímavá.

Syn Michaely neměl s komunikací problém a bez problému se na cokoliv zeptal.

Petra popisovala, že si její syn hrál dříve raději sám.

Pavla vnímala důležitost pravidelných rituálů.

Syn Jany špatně reagoval na změny v domácím prostředí.