Zpět na Projevy ADHDna téma

Ivaně pří výchově syna s ADHD pomáhaly přesýpací hodiny, které určovaly, kdy muselo k určité dané aktivitě nejpozději dojít


Ivana

  • Věk v době rozhovoru:  43 let

Textová verze


P: Mám přesýpací hodiny. Máme přesýpací hodiny minutový, dvouminutový, tříminutový až do patnácti minut. A už jenom vždycky řeknu, když vidím, že (jméno syna) tvoří, říct mu: „(jméno syna), večeře.“ To ani náhodou, to by prostě po mně hodil židlí. Kdy ty léky, nebo ten poslední druh léků dostal proto, že začal i fyzicky, tím, jak roste, sílí, tak začal mně a manželovi fyzicky ubližovat. Kousat a házet po nás židlí, stolem a vším. Takže teď se to zlepšilo v tom smyslu, že když přijdu, tak řeknu: „(jméno syna), pudeš do vany, vybereš si modrý hodiny přesýpací nebo červený“ a on podle toho jak co, tak až se přesype píseček v těch hodinách, tak prostě jdeme. A on v tu chvíli, a pomáhá to i mně, že není vzteklej jakoby na mě a říkám si, tak prostě ty hodiny, čas se přesypal…

Další zkušenosti:

Ani s nástupem do školy nebyly na dceři Evy možné zpozorovat náznaky projevů ADHD.

Přestože si o sobě Hana myslela, že je zkušená matka a už ji nemohlo nic zaskočit, byla pro ni výchova třetího dítěte náročná.

Hanka B. popisovala zmírnění projevů hyperaktivity jejího syna s ADHD.

Dcera Evy často nad něčím přemýšlela a měla potřebu své myšlenky sdílet.

Alena s Michalem měli zkušenost s učitelkou, která se bála brát jejich syna kvůli jeho nevyzpytatelnému chování na mimoškolní výlety.

Lenka popisovala neschopnost jejího syna s ADHD se dlouhodobě soustředit.

Syn Julie působil, že při vyučování nedával pozor, ale byl vždy v obraze.

Syn Dáši byl agresivní k Dáše i sestře.

Ivaně pří výchově syna s ADHD pomáhaly přesýpací hodiny, které určovaly, kdy muselo k určité dané aktivitě nejpozději dojít.

Důvodem k agresivnímu chování mohlo být dle Karly M. nepřijetí ostatními dětmi.

Přestože nebyla Klára ráda za konflikt svého dítěte s jiným chlapcem, pochválila svého syna za to, že nevybil svou zlost na chlapci, ale na věci.

Pro Hanku B. znamenaly agresivní projevy jejího syna občas zašít tričko jeho kamarádovi ze školy.

Ivana vnímala, že pokud jejího syna něco opravdu bavilo, mohl to dělat kdykoliv – v kteroukoliv noční hodinu.

Dcera Evy se dokázala vcítit do jiných lidí a v této oblasti byla velmi vnímavá.

Syn Michaely neměl s komunikací problém a bez problému se na cokoliv zeptal.

Petra popisovala, že si její syn hrál dříve raději sám.

Pavla vnímala důležitost pravidelných rituálů.

Syn Jany špatně reagoval na změny v domácím prostředí.