Biologická léčba

Biologická léčba

Biologická léčba


Biologická léčba nebo také imunoterapie je léčba, ve které se používají protilátky. Je cíleně zaměřená proti určité molekulární struktuře v nádoru, kde může účinně zapůsobit. Pacientům jsou podávány protilátky proti HER2 receptorům, je tedy potřeba, aby nádor měl tyto receptory pozitivní. Nejčastěji se pacientům podává Herceptin (trastuzumab). Tato látka omezuje množení nádorových buněk. Léčba působí, aniž by vyvolala mnoho dalších vedlejších účinků. Biologická léčba je podávána u žen v adjuvatní léčbě, nebo také v pokročilejších stadiích onemocnění.

Nejčastěji se aplikuje po dobu jednoho roku v 3týdenních intervalech v podobě krátkých infuzí. Biologická léčba se může začínat podávat současně s chemoterapií.

Ženy, jež měly biologickou léčbu, docházely na injekce nebo na krátké infuze každé 3 týdny. Jen Julie D. to absolvovala každý týden. U některých léčba začala současně s chemoterapií. Většina žen ji podstupovala rok. Ingrid měla léčbu na půl roku, Daniela na 7 měsíců. Musí být podávána ve zdravotnickém zařízení. Žofka byla zklamaná z přístupu personálu, který jí nedovolil jezdit na aplikaci s kočárkem z důvodu rizikového prostředí, přestože podání trvalo jen 3 minuty.

 

Hana B. začala biologickou léčbu dostávat zároveň s chemoterapií. .

Chemoterapie jsem měla rozdělené vlastně na dva druhy. První druh byl čtyři cykly po třech týdnech, to byla taková ta silnější. Teď mám dvanáct cyklů po týdnu. A obrovská výhoda je, že mám nasazenou biologickou léčbu. Můj nádor byl HER2 pozitivní, takže automaticky mně vlastně doktor doporučil – a pojišťovna schválila – biologickou léčbu. Takže dostávám zároveň ještě i tu.

Ta biologická léčba, kterou mi začali dávat zároveň tady s tou druhou sérií dvanácti chemoterapií, tak to je na rok. Aplikace probíhá jednou za tři týdny do stehna, injekčně. Takže je to otázka minutky a jdu domů.

A jak to zvládáte, tu biologickou léčbu? Pozorujete na sobě něco?

Ta nemá žádné vedlejší účinky. Nebo aspoň u mě ne. Jedině teď jsem byla minulý týden na ultrazvuku srdíčka, aby se podívali, jak to po těch chemoterapiích zvládlo. A je pravda, že tam je trošku snížený výkon. Pan doktor říkal, že na to musíme dát pozor. Že to srdíčko není už tak v pořádku, jak bylo. Ale že to dělají ty chemoterapie, že by se to mělo vrátit do normálu. Samozřejmě se to musí teď víc hlídat, a pokud by se stalo, že pořád bude ten výkon klesat, tak bohužel by museli zastavit léčbu. Vyléčit srdíčko, nebo nechat ho trošičku odpočinout, a znovu začít. Což bych teda nerada, ale.

Profil:

• Jméno: Hana B.
• Věk v době rozhovoru: 34 let
• Věk při obdržení diagnózy: 34 let

• Zobrazit celý profil

 

Většina žen nepopisovala žádné vedlejší účinky. Kateřina biologickou léčbu přirovnává k chemoterapii bez vedlejších účinků. Edita zmiňuje, že po aplikaci měla občas modřinu na stehně, ale pak mohla normálně fungovat. Přesto se u některých žen vedlejší příznaky objevily. Zuzana dostala alergickou reakci a léčba jí pak musela být podávána pomaleji. Ženy jsou při biologické léčbě sledovány na kardiologii kvůli možnému negativnímu efektu léků na srdce.

 

Žofka nepozorovala žádné vedlejší účinky, ale je sledována na kardiologii.

A ještě před tim ozařováním byla ta biologická.

Nastoupila jsem vlastně po operaci. Po histologii mi paní doktorka řekla, že tam jsou pozitivní receptory, takže je možné nastoupit na biologickou léčbu. S tou jsem začala už v listopadu.

A v čem to spočívá?

Biologická léčba – Herceptinem v mém případě; já vůbec nevím, jestli existuje ještě i jiná pro tyto pacienty – u mě spočívá v tom, že jezdím jednou za 3 týdny do nemocnice, zase do stacionáře, a dostávám injekci do nohy. Rychlou injekci, asi na 3 minuty. Původně jsem to vlastně ani nevěděla. Myslela jsem si, že zas jedu na infuze. Takže když jsem tam jela poprvé, tak jsem si přivezla časopis, jídlo. Ale dostala jsem injekci a šla domů. Takhle je to na celý rok, každé 3 týdny.

A máte z toho nějaký vedlejší účinky?

Ne, vůbec. Nebo nevím, vůbec nevím. Jedině teda, že chodím ještě pro kontrolu na kardiologii. Na echokardio, chodím tam jednou za 3 měsíce. Je to náročné pro srdce, to mi řekla paní doktorka. Ta léčba je náročná pro srdce, tak proto se chodí na kontrolu, jestli to srdce je v pořádku.

Profil:

• Jméno: Žofka
• Věk v době rozhovoru: 34 let
• Věk při obdržení diagnózy: 32 let

• Zobrazit celý profil

 

Zuzana přirovnává aplikaci biologické léčby k chemoterapiím. Během podání biologické léčby se jí spustila alergická reakce.

Biologická léčba je jako chemoterapie, akorát ničí jenom špatné buňky, takže pokud jde o tělo – já to tak vnímám –, už jako začnou růst vlasy, už je na tom člověk líp, neničí to všechno, jenom to špatné, co by tam ještě bylo. Takhle mi to vždycky vysvětlili, na tomhle principu že to funguje, a ona ta kapačka probíhá úplně stejně jako normální chemoterapie. Na kapačku jsem ale měla alergickou reakci, takže jsem ji musela kapat opravdu hodně pomalinku. Běžně se kape asi hodinu a půl – to, co jsem měla já, ten biologický lék –, ale já jsem ho musela kapat 3 hodiny. Mně to způsobovalo velké bušení srdce, úplně se mi dělalo špatně, měla jsem pocit, že se to nedá vydržet, ta kapačka. Musela jsem kapat hodně dlouho a pro ně, pro zdravotnický personál, to bylo hodně neobvyklé, že jsem i musela kapat  vyšší dávku léku proti alergii, takže jsem byla z toho dobře oblbnutá. Personál, který mi to vždycky dával, tak byl nepříjemný, že jako já tam budu takovou dobu.

Jak často si pak chodila na tu biologickou?

Na biologickou jsem chodila každé 3 týdny, bylo to úplně stejně jako kapačka chemoterapie, úplně stejné kolečko – člověk musí na krev, pak počkat, nejdřív musí proběhnout kontrola u onkologa, ten se podívá na výsledky krve a pak teprve dá tu biologickou léčbu, když je všechno v pořádku. Pak se jde na kapačku a potom jedu domů.

A tam jsi chodila rok?

Rok.

Profil:

• Jméno: Zuzana
• Věk v době rozhovoru: 43 let
• Věk při obdržení diagnózy: 33 let

• Zobrazit celý profil

 

Klinické studie


Některé ženy, se kterými jsme hovořili, byly zařazeny do klinické studie biologické léčby. Klinické studie ověřují bezpečnost a účinnost nových léčivých přípravků. Všechny klinické studie musí být schváleny Státním ústavem pro kontrolu léčiv a etickými komisemi. Pacient může být do studie zařazen pouze po splnění všech kritérií daných protokolem, týkajících se jeho onemocnění a celkového zdravotního stavu, a po absolvování předepsaných vstupních vyšetření. Svůj souhlas s účastí v klinické studii potvrzuje podpisem Informovaného souhlasu, pacient však může svůj názor kdykoliv změnit a účast bez dalších následků ukončit. Účast je bezplatná. (Masarykův onkologický ústav, 2018)

 

Zlatuše byla zařazena do klinické studie biologické léčby.

Byla jsem ještě zařazená do studie, do té bioléčby, takže vlastně ještě do dnešního dne každého čtvrt roku jsem chodila na nějakou tu injekci, jako na to sledování.

Jak probíhalo to zařazení do studie?

Ptala jsem tady na to, oni si mě vybrali, zřejmě to je nějaká studie americká – ono těch studií je víc – a já jsem asi zapadala do nějakého vzorku, který potřebovali.

Dostala jste dost informací o té studii? Dostala jste nějaké informace vůbec?

Dostala jsem k tomu takový nějaký leták o tom, k čemu ta studie je. Tam bylo vypsáno – jak bych to teďka řekla přesně –, že můžu mít nějaký, že to může mít na něco vliv. A nebylo to, řekla bych, že to nebylo úplně podrobně vypsané. Byly tam nějaké základní body, co budu muset absolvovat, že potom musím nahlašovat všecko, chodit jednou za čtvrt roku na nějaké kontroly, kde oni si sledují ty účinky, co to má – musíte tam nahlašovat, jak to probíhá, co se vám změnilo nebo jak to cítíte a různě. Ale až potom třeba jsem se dozvěděla – po delší době a určitě ne tady z té brožury –, že se mi může třeba zhoršit nějaký stav. Tam akorát v tom psali, že souhlasím s tím, že pokud se mi zhorší zdravotní stav, nebudu po nich nic požadovat. A tak jsem to taky brala, že to je další věc, která by mi třeba mohla pomoct, s tím jsem do toho šla. Protože bohužel asi většina léků funguje tak, že něco vám pomůže, a jinde to nemusí mít dobrý vliv. Takže jsem do toho šla, a až po čase jsem vlastně zjišťovala nějaké věci. Tak se snažím tomu vyvarovat nebo předejít. Vím, že třeba bych měla jíst nějaké vitamíny, že bych si měla doplňovat vápník a podobně, tady při té léčbě to odvápní kosti a tak různě. Tak se snažím třeba tomu přidat něco nebo pomoct si nějakými takovými přípravky.

Profil:

• Jméno: Zlatuše
• Věk v době rozhovoru: 61 let
• Věk při obdržení diagnózy: 55 let

• Zobrazit celý profil

 


Zdroje:

https://www.mou.cz/co-jsou-nadory-prsu/t2609