Příčiny onemocnění

Příčiny onemocnění

Příčiny onemocnění


Doposud nelze jednoznačně říci, co vše rakovinu prsu způsobuje. Nejčastěji se zmiňuje vliv genetické zátěže, životní styl či dřívější zkušenost s onemocněním. S věkem roste nebezpečí propuknutí onemocnění. Nejohroženější je pak skupina žen nad 50 let (Petráková & Vyzula, 2006).

V této části vám představíme vnímané příčiny rakoviny prsu. Nejvíce žen v našem výzkumu za ni označilo životní styl – stres, pracovní vytížení, péči o domácnost, nezdravou stravu, nadváhu, nedostatek pohybu, spánku a odpočinku a celkově právě nezdravý přístup k životu. V neposlední řadě také nedostatek sexu či financí. Zlatuše jako příčinu vzniku viděla pracovní honičku a nezdravý životní styl.

Za negativní vliv ženy také označily kouření či konzumaci alkoholu. Našly se ovšem i takové, které se naopak domnívaly, že životní styl rakovinu vůbec nezpůsobuje.

 

Ludmila za spouštěč rakoviny považuje stres, který si ani nemusíme uvědomovat.

Bohužel největším spouštěčem rakoviny je stres. To se všeobecně ví, ale málokdo to dodržuje. A je stres a stres, že jo. Některé stresíky si člověk ani nějak nepřipouští a chodí třeba vystresovaný do práce: co tam bude a nebude a jak to bude a šéf zas bude takový a onaký. A teď je tu ještě ta rodina a další věci.

Profil:

• Jméno: Ludmila
• Věk v době rozhovoru: 43 let
• Věk při obdržení diagnózy: 40 let

• Zobrazit celý profil

 

Vendy se cítila vyčerpaná péčí o děti a neměla čas odpočívat.

V mém případě určitě šlo o to, že jsem byla hodně zaměstnaná péčí o děti. A hodně vystresovaná, věčně nevyspaná. Tak si myslím, že i to hrálo dost velkou roli. Kdyby ta pomoc mého partnera při narození dětí, a to účast jeho. Prostě se o ty děti vůbec nějakým způsobem starat. A že by si mě všímal, toho, že jsem tak unavená, a třeba to za mě na chvilku vzal. A nechal mě odpočinout někdy. On si myslel, že jako my ženské to máme takhle nastavené, že to je pro nás normální. Že to máme dané seshora, že nemusíme vůbec spát asi ani. Že to prostě zvládneme, že je to tak nastavené. Ale ono to nejde, jet takhle pořád. Já si myslím, že tohle to nastartovalo, protože genetické předpoklady se neprokázaly. Tak si myslím, že jsem byla tak vyčerpaná, že prostě se to projevilo takhle.

Profil:

• Jméno: Vendy
• Věk v době rozhovoru: 41 let
• Věk při obdržení diagnózy: 38 let

• Zobrazit celý profil

 

Dalším faktorem je dle účastnic genetická predispozice . Ač ženy jsou samy nositelkami genu, či nikoliv, mnoho z nich se domnívá, že vliv dědičnosti je nepopiratelný. Veronice Z. zjištění, že je nositelkou genetické mutace, ulevilo, protože najednou věděla, co je příčinou nemoci.

 

Název ukázky: Stáňa B. po roce od diagnózy zjistila, že její nemoc je geneticky podmíněná.

Rok nato se zjistilo, že jsem geneticky pozitivní, že mám BRCA1, což znamená, že mám zmutovaný gen, který způsobuje rakovinu prsu. Doma mám 2 děvčata, proto jsem chtěla na genetiku, jelikož jsou tu nějaké parametry, kdy se to genetické vyšetření podstupuje. Dělá se to z krve, a to u pacientů buďto po linii, že třeba maminka nebo sestra to měla, když mají v rodině tuhle diagnózu, anebo když ženy nebo dívky onemocní do pětatřiceti let. V době, kdy se to týkalo mě, tak ta hranice byla čtyřicet let. Ale jelikož jsem onemocněla ve třiceti devíti, tak jsem na to nešla, ta genetika byla ještě v plínkách před těmi 12 lety.

2007 to bylo, tak to je 10 let.

No, a zjistilo se u mě, že jsem pozitivní, šli na to pak jiní mí rodinní příslušníci – rodiče, bratr. A vyšlo z toho, že to mám zděděné od mojí mamky, která je ale zdravá, nemá to. A můj bratr má ten gen taky, což ale neznamená, že onemocní. Ale je nositelem pro své děti, může jim to předat. Už to předal. O jednom už to víme.

Já jsem to předala mé dceři taky. Už je od 20 let hlídaná, jak na screeningu, co se týká mammologie, tak i na onkologii.

Člověk se s tím smíří a řekne si: „Všechno, čím jsem si v životě prošla – rozvodem a různými věcmi, to vypětí psychické a tak –, tohle to asi ovlivnit nemohlo, protože to bylo v těch genech.“ Že to prostě propuklo, kdy to propuklo. Dřív nebo později, třeba by mě to potkalo na stáří a stejně by to propuklo. Sice moje mamka má 70, a nemocná není, díky bohu. Takže těžko říct.

Profil:

• Jméno: Stáňa B.
• Věk v době rozhovoru: 51 let
• Věk při obdržení diagnózy: 39 let

• Zobrazit celý profil

 

Ženy hovořily o fyzických příčinách onemocnění, mezi které řadily únavu, hormonální změny či selhávání imunity. Některé se domnívají, že své tělo neposlouchaly, a kvůli tomu nemoc propukla. Neméně podstatným faktorem pak byla únava, ať psychická, či fyzická.

 

Velká skupina příčin onemocnění je dle žen psychického rázu. Mnoho z nich se domnívá, že kvůli tomu, že na sebe dostatečně nemyslely, staraly se více o druhé než o sebe, procházely emočními výkyvy či prožívaly období strachu, přišlo toto onemocnění do jejich života. Některé pak jako spouštěč rakoviny zmiňovaly velkou psychickou zátěž např. z důvodu úmrtí v rodině. Libuše zažívala mnoho stresu, když se starala o umírajícího manžela. Neméně náročné pak pro ni bylo se s jeho smrtí vyrovnávat.

 

Jana A. se cítila ve stresu a prožívala negativní emoce, které se v ní hromadily.

Konkrétně karcinom prsu, když můžu mluvit za sebe, tak konkrétně já mám představu, co by mohla být příčina, nebo co je příčina nebo byla příčina tohoto onemocnění. Co se mě týče, já si myslím, že převážně je to stres, který jsem nějakým způsobem zvládala, protože sem tu energii vždycky někde našla, ale nebylo to vyvážené. Já jsem dávala, ale nedostávala. Nedostávala jsem tu stejnou energetickou potřebu, kterou jsem vydávala. Stres v zaměstnání, nedostatek spánku, potom druhá směna v domácnosti, protože jsem vlastně přebírala jako kdyby zodpovědnost i za manžela, který chodil pozdě domů z práce. Takže na jednu stranu tady tohle a na stranu druhou jsou to moje, bych tak řekla, psychosomatické problémy. Je to, když jsem se tak nad tím zamýšlela, vlastně všechno, co souvisí s minulostí. To jsou v mém případě nějaké negativní postoje k sobě samotné, co jsem měla, nebo co ještě třeba mám, to, co nemám vyřešené. Negativní emoce, které jsem prožívala. Nějaká ukřivděnost, hněv, vztek, kdy se člověk snažil dávat nebo byl tady pro druhé, ale nedostával to, co by potřeboval. Kdy čekal, že se i o něj bude někdo starat, ale nedostával to, ono to nepřicházelo. Pak se to v něm kumulovalo, kupilo se to. Ty negativní pocity se najednou zacyklovaly. Teď se z toho třeba stal nějaký vzorec, který se opakoval, a strašně mně to ztrpčovalo a znepříjemňovalo život, nebo znepříjemňuje pořád, protože se musím přiznat, že taky ještě s tím bojuji, byť se snažím myslet pozitivně a vnímám tady tuhle nemoc jako dar.

Profil:

• Jméno: Jana A.
• Věk v době rozhovoru: 39 let
• Věk při obdržení diagnózy: 38 let

• Zobrazit celý profil

 

Ženy se rozcházely ve vnímání svého vlivu na vznik onemocnění. Mnoho z nich cítilo, že si nemoc přivolaly samy či že se jednalo o osud. Edita se celou zimu starala o děti a byla vyčerpaná, přála si mít čas odpočívat. I v tomto přání viděla Edita možnou příčinu svého onemocnění.

 

Lucie uvažuje nad tím, že si nemoc přivolala sama, neposlouchala své tělo.

Stres – u mě to určitě byla psychosomatika.

Co to znamená – psychosomatika?

Že si to člověk asi vnukne tak nějak sám. Nebo to tělo už mu samo řekne: „Začni odpočívat, udělej něco sama pro sebe.“ A já to neposlouchám. Když to tělo potřebuje nějakým způsobem zastavit a řekne: „Neposlouchala si? Tady to máš.“ A v tu dobu jsem i řešila nějaké vztahy s mým bráchou, a dokonce jsem si sama sobě řekla: „Ty jo, co by ho asi přimělo k tomu, aby mu to otevřelo oči?“ A tak mě napadlo, jestli jsem si to nevnukla takhle sama. Když si budu pořád říkat „budu nemocná, budu nemocná, budu nemocná“, tak onemocním, to je jasné.

Profil:

• Jméno: Lucie
• Věk v době rozhovoru: 35 let
• Věk při obdržení diagnózy: 32 let

• Zobrazit celý profil

 

Petra A. vše vždy dělala na 200 %, a na sebe nemyslela.

A jak jsem měla čas o tom přemýšlet a začala jsem zjišťovat, že jsem do té doby žila pro všechny, byla jsem 200% máma, 200% manželka, 200% dcera, pro všechny kamarády, kamarádky, všechny okolo bych se rozkrájela, ale furt jsem nemyslela sama na sebe. A tady v té době, kdy jsem měla čas přemýšlet, jsem přišla na to, že to tak opravdu je, že asi bych to měla dělat jinak.

Profil:

• Jméno: Petra A.
• Věk v době rozhovoru: 40 let
• Věk při obdržení diagnózy: 32 let

• Zobrazit celý profil

 

Některé ženy hovořily o tom, že každý si v sobě zárodek neseme a jen záleží na tom, jestli a kdy se nemoc projeví. Některé se ovšem domnívaly, že se jedná o příčiny, které nelze ovlivnit. Vyskytlo se také několik žen, které na otázku „proč“ odpověď nehledaly. Kateřinu dokonce rozčilovalo, když jí druzí podsouvali, že by si za nemoc mohla svým životním stylem sama.

 

Maria si myslí, že mají všichni zárodek rakoviny v sobě a ten se může a nemusí projevit.

Zrovna minulý týden jsem četla, že zkoumají, a vlastně vůbec nevědí, kde ten zárodek je, s čím se do toho těla dostane. Všichni máme nějaký ten zárodek rakoviny v sobě a u někoho se to prostě projeví a u někoho ne. Někomu to zmizne a někomu ne. Pořád se ještě bádá. Dneska to slyšíte tak a zítra zas onak, takže kdo ví.

Profil:

• Jméno: Maria
• Věk v době rozhovoru: 74 let
• Věk při obdržení diagnózy: 49 let

• Zobrazit celý profil

 

Petra měla strach, že onemocní a nebude moci vychovat svoje děti.

Takže je to podle mě psychosomatika trochu. Já Jsem se třeba podvědomě celý život – hlavně potom, co mi umřela maminka – bála, že budu mít rakovinu a nevychovám svoje děti. A dostala jsem to v těhotenství. Mně přijde, že si to člověk možná trošku přivolá sám.

Profil:

• Jméno: Petra
• Věk v době rozhovoru: 37 let
• Věk při obdržení diagnózy: 34 let

• Zobrazit celý profil

 

Vztahy byly to další, co ženy vnímaly jako vlivy přispívající ke vzniku onemocnění. Zmiňovaly nevyřešené vztahy s rodiči, problémy v rodině. Mariiny B. nešťastné vztahy přispěly k nepohodě a zátěži, kterou vnímá jako jednu z příčin onemocnění.

 

Ivana P. popisuje dlouhodobé psychické vyčerpání ze zklamání ve vztazích.

Příčina onemocnění je úplně jasná, a to hlavně dlouhodobé psychické vyčerpání. Nemyslím si, že bych fyzicky na tom byla špatně, ale pokud jde o psychické vyčerpání, je mě skoro úplně jasné, že problém jsou muži. Partneři, kteří mě zklamali, protože mám 2 děti, každé mám s jiným partnerem a v podstatě oba dva partneři mě opustili. A to je ještě slabé slovo. Nejen opustili, ale vůbec nejsou v žádném kontaktu s dětmi. Tak jsem se k tomu utrápila, k té nemoci. Vím to.

Profil:

• Jméno: Ivana P.
• Věk v době rozhovoru: 48 let
• Věk při obdržení diagnózy: 48 let

• Zobrazit celý profil

 

V neposlední řadě ženy zmiňovaly negativní vliv životního prostředí na své zdraví. Mezi uváděnými faktory se objevilo znečištěné ovzduší, jedy v potravinách, či možné následky katastrofy v Černobylu.

 

Veronika Z. za jednu z příčin považuje chemicky ošetřené potraviny a chemikálie v potravinách.

Já si myslím, že jednak teda velký vliv budou mít spouštěče. Takový ten primárně nějaký genetický vliv, ať už právě tahleta mutace BRCA 1, 2, anebo už přišly na různé další mutace, které to můžou způsobovat. To bude asi takové to hlavní. A pak si myslím, že takový ten momentální spouštěč může být, myslím si, hodně stres nebo to, když o sebe člověk nepečuje. O svoji duši třeba, umět se zrelaxovat, nepřipouštět si hlouposti, co se nám běžně stávají, ale naučit se nechat je někam odplavat pryč a zbytečně tím sám sobě neubližovat. A pak ještě, jak já říkám, jsme taková doba jedová. Člověk  si sice myslí, jak jí zdravě, ale koupí si nějakou zeleninu a pak zjistí, bůh ví čím vším může být nastříkaná. Aby člověk žil úplně zdravě, tak by musel asi mít fakt někde svoji zahrádku. A tam mít ještě prošetřenou půdu, že se mu tam ze sousedovy zahrádky nedostává nějak roundup (pozn. herbicid na hubení plevelu) a podobně. Takže si myslím, že v dnešní době toho přibývá asi hodně kvůli tomuhle. Ve všem jsou chemikálie. Bohužel. To je takový můj názor.

Profil:

• Jméno: Veronika Z.
• Věk v době rozhovoru: 28 let
• Věk při obdržení diagnózy: 25 let

• Zobrazit celý profil

 


Zdroje:

Petráková, K. & Vyzula, R. (Ed.). (2006) O nádorech prsu. Dostupné z: https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/nadory-prsu-c50/o-nadorech-prsu/