Rodinný život

Rodinný život

Rodinný život


V této části ženy hovoří o tom, jak jejich rodiny prožívaly onemocnění od sdělení diagnózy až po kontroly po ukončené léčbě.

Některé ženy se obracely na své blízké už ve chvíli, kdy měly podezření, že by mohly být nemocné. Často jím blízcí vyjadřovali podporu, aby vyšetření podstoupily, či naději, že vše dobře dopadne. Jitka sdílela vše od začátku se svou sestrou. Ženy získávaly informace o možnostech vyšetření od příbuzných i lékařů. Někdy dobře míněná povzbuzení od blízkých ve smyslu, že vše bude v pořádku, ženy spíše rozčilovala. Většina žen sdělila diagnózu rodině až ve chvíli, kdy ji měly oficiálně potvrzenou.

 

Se Žofkou byl u sdělení výsledků manžel. Nerozuměla přístupu rodičů, kteří se ji snažili uklidnit.  

Věděl to už manžel, protože ten se mnou byl v čekárně. A pak jsem to volala mámě. Moji rodiče věděli, že se něco děje, že vlastně jsem byla na nějaké biopsii a že si jdu pro výsledky. Ale štval mě už takový ten jejich přístup „To nic nebude, to bude dobré“. A tím pádem jsem si říkala: „Vlastně, a co když ne? Co když to dobré nebude, že jo.“ Tak to vím, že jsem mámě tehdy volala a říkala jsem: „No, já fakt mam rakovinu. Vy si tady myslíte, že ne, ale já ji fakt mám.“ Takhle to bylo, což je jako fakt divné, ale bylo to tak.

Profil:

• Jméno: Žofka
• Věk v době rozhovoru: 34 let
• Věk při obdržení diagnózy: 32 let

• Zobrazit celý profil

 

Sdělování diagnózy samotné bylo pro ženy z mnoha důvodů náročné. Některé ženy diagnózu oznámili druhým hned po jejím zjištění. Blízcí příbuzní byli pro tyto ženy první oporou. Marcela K. se rozhodla sdělit informaci až ve chvíli, kdy na to byla sama připravená. Jana H. chápala upřímné oznámení celé rodině jako velké plus.

Jiné ženy měly ze sdělování diagnózy strach, proto ji oznamovaly opatrně, postupně, s pomocí nejbližšího člověka či až ve chvíli, kdy nebylo možné ji dále tajit. Zkušenost rodičů s rakovinou, osobní či v rodině, často ženám sdělování ztěžovala. Vendy zemřel na rakovinu tatínek a nevěděla, jak říci o své diagnóze mamince. Obtíže u sdělování rodičům také vyvolával pocit, že nemoc dítěte v jakémkoli věku je pro rodiče zátěží.

 

Naďa nechtěla rodinu stresovat, dokud nebude diagnóza potvrzená.

Původně jsem to neplánovala. Původně jsem si říkala, až když se to potvrdí, že to řeknu blízkým, protože přece jenom ségra i taťka můj tak přišli o manželku a maminku taky. Tak jsem říkala: „No, to jim nemůžu říct, že to mám taky.“ To je vlastně hlavní důvod, proč jsem brečela na té dovolené v té čekárně. Že jako jak já jim to řeknu, jo. Prostě, první představa je přece jenom, i když to nebylo oficiálně potvrzené ještě. Tak jsem to vzala za potvrzené asi nějakým způsobem. A opravdu jsem plakala jenom tam a pak už to potvrzování mě vůbec netrápilo, už jsem s tím byla asi smířená. Ten proces smíření byl hrozně rychlý, jenom v té čekárně na dovolené. Říkala jsem si: „No, a teďka jsem z toho hrozně nešťastná, že oni už přišli o tu mámu. A měli by přijít ještě o mě.“ Přišlo mně to hrozně nespravedlivé. A v tu chvilku to bylo to, co jsem tam obrečela. Vlastně ani mně to nepřišlo, že já tady nebudu, to mě nikdy netrápilo. Vždycky mě trápilo, že když já tady nebudu, tak hlavně pro ty ostatní. Takže jsem se rozhodla, že jim to neřeknu, dokud to nebude potvrzené.

Profil:

• Jméno: Naďa
• Věk v době rozhovoru: 35 let
• Věk při obdržení diagnózy: 28 let

• Zobrazit celý profil

 

Jana B. dlouhou dobu své onemocnění před rodiči tajila, oznámila jim to a až když měla chemoterapie.

Bála jsem se to říct mamince. Teda musím říct, že maminka je vystrašená, jak nás nemá u sebe. Přestala mít kontrolu nad naším životem v podstatě a má strach z toho, co s námi bude. Takže jsem se bála říct to mamince. Dozvěděla se to v podstatě až ve chvíli, kdy nebylo zbytí, což bylo ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla, že budu mít chemoterapii. Říkala jsem si: „To, že jsem plešatá, už opravdu nepřehlídne.“ Paradoxní bylo, že tenkrát přijeli na pohřeb tchána, moje maminka s tatínkem, a já jsem měla pár dní po operaci. Bolela mě ruka z toho, že jsem nějak měla tu sentinelovou uzlinu pryč. Moje maminka mě za tu ruku držela, a já jsem jí nemohla říct, ať mě za ni nedrží, že mě to prostě bolí, že to mam celé tak nějak jako namožené, protože jsem neměla z čeho to mít namožené. Takže tenkrát to bylo takové jedno velké divadýlko v podstatě, aby teda něco nezjistili, protože jsem si myslela, že jim to nebudu muset nějak extra říkat. A dozvěděli se to vlastně nějaký měsíc, cirka měsíc a půl poté, co už jsem byla odoperovaná, tak se dozvěděli, že jsem měla rakovinu. Prezentovali jsme to tím stylem, že rakovina tady byla, ale už je po operaci, už je pryč, a teď snižujeme riziko toho, že se to vrátí.

Profil:

• Jméno: Jana B.
• Věk v době rozhovoru: 34 let
• Věk při obdržení diagnózy: 33 let

• Zobrazit celý profil

 

V některých případech ženy diagnózu členům rodiny nesdělily. Lucie to dodnes své babičce neřekla, nechtěla ji zbytečně stresovat. Většina žen sdílela názor, že rodinní příslušníci byli rozčilení, když se o diagnóze dozvěděli až později. Někdy se o nemoci dozvěděli náhodou. Bývalý manžel Míši neudržel před rodinou tajemství.

 

Maria o své nemoci s příbuznými nechtěla mluvit. Recidiva pak byl pro rodinu šok.

Byl někdo u toho s vámi, když vám to znova říkali?

Já takové věci radši chci dělat sama. Samozřejmě, když jsem to řekla doma, tak nikdo tomu nevěřil. Nemohla jsem to říci ani svojí mamince, protože ta by začala tolik brečet. Jak jsem byla v nemocnici právě po té operaci prsu, ona říkala: „Co ti vůbec je?“ Já povídám: „Ale nic, něco mám na ruce.“ Já jsem jí to nemohla říci, protože ona by byla hysterická a mě by to ještě víc zdeprimovalo. Neřekla jsem to a nechtěla jsem se ani svěřovat. Nevěřila tomu ani sestra. Nikdo nechtěl věřit, protože si mysleli, že jsem vyléčená, že jsem z toho, byla jsem pohodová, všechno. A najednou buch – a zas taková.

Profil:

• Jméno: Maria
• Věk v době rozhovoru: 74 let
• Věk při obdržení diagnózy: 49 let

• Zobrazit celý profil

 

Reakce na diagnózu se v rodinách různily. Často se objevil šok či pláč. Kaččina babička si přála raději onemocnět za vnučku. Pár žen ale zažilo i to, že se od nich rodiny odvrátily a nepřijaly nemoc. Zlatuši tato reakce překvapila. Žofku mrzelo, že jí táta nechce vidět, protože je pro něj téma rakoviny příliš bolestivé.

Většina rodičů své dcery po sdělení diagnózy podporovala, dodávala důvěru a optimismus. Některé ženy vnímaly, že rodiče na diagnózu a průběh léčby reagovali hůře než ony samy. Káma během sdělování diagnózy rodičům řekla, aby před ní neplakali. Ivana P. své rodiče uklidňovala a dodávala jim naději.

 

Maminka, maminka když se to dozvěděla – to už jsem byla teda v léčbě –, tak byla z toho hrozně špatná. Samozřejmě mi nadala, proč jsem jí neřekla, když jsem byla na operaci, ale já jsem ji nechtěla zatěžovat. Nadala mi v dobrým, protože byla hrozně ohleduplná, měla jsem hrozně hodnou, milující maminku. Prostě najednou jsem byla to dítě, které je i v tomhle věku nutné opečovávat, a já jsem vždycky říkala, když maminka byla nemocná: „Mami, ty tady musíš být, protože kdo mě bude takhle dochovávat, takhle by to nešlo.“ Takže maminky, zlaté maminky, takové ty správné maminky prostě jsou maminkami vždycky, a najednou má před sebou nemocné, bolavé dítě, tak co to s takovou maminkou může udělat.

.

Profil:

• Jméno: Igrid
• Věk v době rozhovoru: 59 let
• Věk při obdržení diagnózy: 52 let

• Zobrazit celý profil

 

Každá žena volila svůj způsob komunikace s rodinou během nemoci. Některé ženy rodinu informovaly o všem, co se děje, a chodily za příbuznými na návštěvy. Jiné sdílely pouze nejnutnější věci. Hana B. nechtěla rodičům zbytečně přidělávat starosti. V některých rodinách bylo tabu téma smrti pacientky. Jinde ženy potřebovaly i tuto otázku v rámci rodiny vyřešit. Zuzanu uklidňovalo, že si její urnu vezme maminka domů a sestry se případně postarají o děti.

 

Pro Kámu bylo náročné to říci rodině, ale komunikovala s nimi otevřeně.

No, tak jakože nejhorší to bylo asi říct rodičům, mám takový pocit, v ten okamžik. Takže tam jsem došla takovým stylem, že jsem na ně byla skoro, mám pocit až taková ošklivá jako. Ne, no ošklivá, jakože jsem jim to řekla a hned vzápětí jsem jim řekla, ať se neopovažují brečet, jo. Tak jak jsem řekla manželovi, že prostě brečet tady budu já a oni mě budou utěšovat, jo. Takže jsem jim trošku vzala možná vítr z plachet. Samozřejmě asi, když jsem odešla, tak to asi trošku s nimi zamávalo. I když mám pocit, že možná s nimi ještě víc zamávalo, když jsem tam přišla poprvé bez vlasů. Když maminka je taková, ta to unese, ale tatínek, i když se zdá takový jako tvrďák, tak vždycky jsem jeho holčička, že jo. A teďka mě uviděl bez těch vlasů, tak chudák jako že šel pryč. Nemohl to vydýchat, ale jako dobré. Zakázala jsem jim takové to ptaní: „A jak ti je? A bolí tě něco?“ To jsem zakázala tak všeobecně. Myslím, že to moc lidí nemá rádo, když přijdete a teďka všichni: „A jak ti je? A bolí tě něco?“ To, myslím si, že je spíš lepší se s tím člověkem prostě bavit normálně, pokud se chcete teda na něco zeptat, tak se zeptejte, ale nijak to zbytečně neprožívat. Říkám, ty rodiče byli asi, asi nejhorší, mám takový pocit, jo. Samozřejmě jsem to volala manželovi, tak jako nevím, jak se pak tvářil, po telefonu se to možná někdy říká líp než osobně, ale ti rodiče to asi vždycky hůř nesou, že jo.

Profil:

• Jméno: Káma
• Věk v době rozhovoru: 42 let
• Věk při obdržení diagnózy: 40 let

 Zobrazit celý profil

 

Podporu rodiny vyjadřovaly různě. Jednalo se například o pomoc s domácností – zejména s vařením, nakupováním či úklidem. Dále pak příbuzní pacientky vozili na vyšetření. Rodiče často ženy doprovázeli i k lékaři, což pomáhalo při zapamatování si informací.

Velmi důležitou roli hrála rodina v péči o děti. Rodiče a další příbuzní děti hlídali a dávali tak možnost ženám si odpočinout. Rodiny ženám mimo jiné pomáhaly finančně. Některé ženy využily i možnost dlouhodobé návštěvy u rodičů a příbuzných. Často si rády na chvíli odpočinuly od dětí či využily toho, že rodiče bydlí blíže nemocnici. Lenka se u rodičů zotavovala po chemoterapii.

 

Díky pomoci rodiny Hana B. nepociťovala tak velký dopad nemoci na chod domácnosti.

.

Samozřejmě ty začátky byly takové, jakoby ta slovní podpora: „Neboj, bude to dobré.“ A to vám řekne každý, nikdo vám neřekne: „Zítra umřeš.“ Ale jako teď je to hlavně o těch dětech. Že opravdu nám prostě pomáhají s těmi dětmi. Že se mně holky třeba nabídnou: „My ti přijdeme domů poklidit.“ Když mně třeba nebylo dobře. Teď ne, teď už je to v pohodě, ale v létě – tchyně přijde, umyje okna. Taková ta pomoc spíš, aby nějak nám to nezasáhlo chod domácnosti. Aby to prostě všechno bylo tak, jak to bylo předtím. Když jsem třeba unavená, tak si vezmou holky na spaní. Abych se vyspala, abych k nim nemusela vstávat. Nebo abychom si udělali spolu hezký večer s manželem, že si fakt povykládáme, posedíme, že máme klid. Jako taková pomoc, no. Nakoupí mi třeba v krajském městě, abych já nemusela nikde jezdit na nákupy. Myslím si, že se starají ještě víc, než je třeba. Já bych to i sama zvládla, ale když mně tu pomoc nabízí. Pořád jsem to nechtěla, nechtěla, nechtěla, a pak jsem si říkala: „Proč ne, no.“ Oni budou sami rádi, když nám pomůžou nebo pro nás něco udělají. Ale hodně teda ty děti, no. Ty chemoterapie teďka i po tom týdnu, to je prostě i o tom hlídání. Že se pořád musí někdo shánět, kdo vyzvedne ze školky, kdo pohlídá doma tu maličkou. Teď ona taky s ledaským nechce být, protože není zvyklá.

Profil:

• Jméno: Hana B.
• Věk v době rozhovoru: 34 let
• Věk při obdržení diagnózy: 34 let

• Zobrazit celý profil

 

Rodiče Veroniky svou dceru doprovázeli do nemocnice a podporovali ji v průběhu léčby.

Já si myslím, že nejvíc to vnímá můj tatínek, jelikož si to prožil se svojí maminkou, on s ní i na ty kontroly a na ty chemoterapie jezdil, takže to prostředí nemocnice prostě nedává úplně nejvíc z celé rodiny. Čeká na nás v parku, zahřívá auto, aby nám tam pak nebyla zima, ale prostě do nemocnice jde na chvilku, pak to už nedává. Takže ten to vnímá nejvíc. Mamča, ta je mi oporou u všeho, ta u mě stojí celou dobu, i co se týkalo chemošky, anebo jenom kontroly. Jezdí tam se mnou. Ale ani radši nechci vědět, co u nás doma probíhalo v době mé léčby a mých chemošek. To pro ně muselo být strašně náročné.

Profil:

• Jméno: Veronika
• Věk v době rozhovoru: 32 let
• Věk při obdržení diagnózy: 30 let

• Zobrazit celý profil

 

Mnoho žen zmiňovalo význam psychické podpory. Ženy cítily, že je jim nasloucháno, že jim rodina rozumí a ví, jak je podpořit a rozveselit. Daniele cítila, že při ní rodina drží v dobrém i ve zlém. Líba cítila podporu, která ji zbavovala strachu. Mnoho žen vnímalo, že by léčbu bez podpory rodiny nezvládlo. Maria vždy volala výsledky z kontrol své rodině. Lenka B. se s rodiči bavila o léčebných rozhodnutích.

Pokud ženy příbuzní nenavštěvovali, často alespoň volali či psali. Některé ženy byly podpořeny i v rámci aktivit v pacientských organizacích, například doprovodem na akce organizací. Některé rodiny spolu chodily na výlety. Pár žen však vnímalo, že někdy bylo podpory až příliš. Míšu rady a přílišná péče rodičů obtěžovala.

 

Libuše ocenila soucit a péči, kterou jí rodina poskytovala.

Sestra, ta se samozřejmě – protože já jsem nejmladší – taky vyděsila, ale když mě slyšeli, ten můj optimismus, tak myslím si, že jsem je uklidnila. U sestry jsem byla hned to léto, ona bydlí v jižních Čechách, je tam krásná příroda, tak jsem u ní byla. Já k ní jezdím každý rok. A tak to brali, no, připravovali se, jestli nebudu muset mít nějakou dietu, nebo jak to bude a co. A tak když mě viděli, tak to prostě taky tak vzali. Stalo se, stalo se. Taky švagr byl bezvadný, protože to ještě občas jsem si ráda tu epitézu odkládala, bylo to dost brzy, a říkám mu: „Nebude ti vadit, když tu nebudu s ní chodit?“ A on mi řekl: „Proboha tě prosím, stačí, co tě postihlo, a ještě si budeme dělat s tímhletím starosti.“ Takže byl taky takový. Jako všichni se mnou cítili a bylo to fajn.

Profil:

• Jméno: Libuše
• Věk v době rozhovoru: 68 let
• Věk při obdržení diagnózy: 62 let

• Zobrazit celý profil

 

Některé ženy vnímaly toto období jako velkou zátěž pro celou rodinu. Pár žen se cítilo své rodině na obtíž. Všímaly si, že o ně má rodina strach a je díky léčbě ve stresu. Julie D. vnímala, že rodinu ničí vidět, že je člověku špatně. Některé ženy si s rodiči nad náročností situace poplakaly. Často ženy vnímaly, že když budou samy psychicky v pořádku, přenesou pohodu a naději i na své rodiny.

Některé ženy necítily žádnou změnu ve fungování rodiny. Jiné vnímaly, že se rodina více semkla a vztahy se vylepšily. Zuzana cítila, že je rodina vděčná za to, že žijí a že se mají, protože čas není nekonečný.

 

Udržet chod domácnosti v normálu byl podle Petry náročný úkol pro celou rodinu.

Takže se to řešilo. Muselo se to říct celé rodině, aby se když tak podělili o hlídání malé a takové věci. Bylo léto, jely dovolené, tak se to muselo logisticky. Ono se jako řekne, že je člověk nemocný, že si tady lehne a všichni se o mě starejte. Ale ono to tak vůbec není. Ono vůbec, chod té rodiny a domácnosti a dětí udržet v nějakém normálním módu je mnohem těžší, protože ten člověk na x dní vypadává furt. Ač sedíš celý den na chemoterapii anebo jsi pak dva dny úplně mrtvá. A ty děti pořád chtějí třikrát denně najíst, nebo pětkrát. A složenky pořád chodí domů. A, já nevím, pračka se taky musí naplnit, zapnout, vyskládat.

Profil:

• Jméno: Petra
• Věk v době rozhovoru: 37 let
• Věk při obdržení diagnózy: 34 let

• Zobrazit celý profil

 

Informace o kontrolách po léčbě ženy s příbuznými často sdílely. Rodiny ženy podporovaly a některé sdílely obavy z výsledků. Petřina rodina se vždy po kontrole ptala na výsledek. Stáňa A. věděla, že je s ní před kontrolou k nevydržení a celá rodina tuší, že ji čeká kontrola. Jiné ženy o kontrolách rodinu neinformovaly, domnívaly se, že by ji zbytečně stresovaly.

Po nemoci ženy vnímaly, že sblížení s rodinou přetrvalo. Zůstaly například v kontaktu se širší rodinou. Některé ženy cítily, že je a jejich potřeby rodina více respektuje. Pár žen se stalo i pozitivními vzory pro celou rodinu. Daniele je nyní zdrojem informací. Kamča přispěla k motivování rodiny k prevenci. Ne všechny rodiny nemoc stmelila.

Po onemocnění ženy většinou nezaznamenaly změnu ve vztahu k dětem. Iveta vnímala, že jí nemoc naučila větší asertivitě vůči dětem.

 

Jana H. přiměla svého bratra dojít si na genetické testy.

Pak šlo o to, jak to říct bráchovi, to jsme tam taky šli prostě jeden den odpoledne. Jsme si nejdřív se švagrovou řekli: „Budete doma?“ „Jo, budeme.“ Tak jsme přišli a já říkám: „Musím vám něco říct.“ A bráchova první reakce byla: „Ty jsi těhotná, že?“ Já říkám: „No, nejsem.“ Tak jsem to řekla, a můj brácha je takový taky introvert trochu, takže to nedával prvně najevo, ale viděla jsem, jak ho to strašně sebralo. Takže bylo to takové i pro ně náročné se s tím smířit, když jsem to řekla, protože jsem ještě nevěděla genetiku. Řekla jsem, že půjdu na genetické vyšetření, že vlastně i pro ně to může být riziko. A můj brácha řekl: „Ne, to nemůže být. Já přece nemůžu mít rakovinu prsu.“ Já mu ale řekla: „Zaprvé, můžeš mít, ale není tam jenom rakovina prsu, jsou to i další následné nemoci.“ Jako třeba slinivka a tady tohle. Takže to teda jsem mu musela trošku jinak vysvětlit, že se to týká i jeho, trošku více než jenom tak, že jsem já nemocná. Tak jsem byla ráda, že genetika pak dopadla dobře. Že vlastně tam žádné pro ně velké riziko není.

Profil:

• Jméno: Jana H.
• Věk v době rozhovoru: 37 let
• Věk při obdržení diagnózy: 36 let

• Zobrazit celý profil

 

Rodina Zuzanina manžela se od ní po léčbě odvrátila, nevydržela stres s nemocí spojený.

Já osobně si myslím, že pro mého muže a pro rodinu mého muže jsem se změnila tak, že se mnou nechtěli dál žít, prostě nechtěli už dál tohle jako kdyby zažívat. Takhle si to vysvětluju, nedokážu si vysvětlit to, co se pak stalo. Že prostě nechtějí ten stres, který pramení z každé další kontroly. Jakoby já jsem takhle nikdy neuvažovala, ale třeba někdo mi řekl, že vlastně mám vždycky život jenom na půl roku, než bude další kontrola, a pak nevím, co bude, a že prostě oni během léčby určitě dělali maximum, co mohli, ale pak dál už nechtěli. A myslím si, že si asi mysleli, že se to přenese i na mé 2 děti a že je to pro ně škodlivé, to takhle jako mít v životě. A takže teďka vlastně, co jsem rozvedená, tak oni se mnou přestali komunikovat a vůbec se nestarají, jak mi je, jestli mi něco je, jestli něco nepotřebuju, vůbec. A i ten můj odchod udělali tak, že vlastně já ani nechci s nimi o tom už nikdy mluvit, ani dát najevo, že mi něco chybí, že něco potřebuju nebo že mě něco trápí. Tak to byla jako kdyby zásadní ráda a myslím si, že ti mí přátele, co jsem měla předtím, tak mi zůstali.

Profil:

• Jméno: Zuzka
• Věk v době rozhovoru: 55 let
• Věk při obdržení diagnózy: 43 let

• Zobrazit celý profil

 

Děti


Velkým tématem pro ženy bylo, jak sdělit diagnózu dětem, aby se nebály. Často volily strategii otevřené komunikace a dětem sdělily vše. Připravovaly je i na průběh nemoci a možné vedlejší účinky. Jiné z žen jim oznámily jen to, že jsou nemocné, ale že vše bude v pořádku. Jiné to pojaly jako hru či pohádku. Některé to svým dětem neřekly vůbec. Přístup žen se také lišil vzhledem k věku dětí. Káma si nebyla jistá, co vše dítě chápe a co ne. Těžší pro ženy bylo sdělovat diagnózu dětem, kterým na rakovinu zemřel někdo v okolí.

Některým ženám chyběly informace, jak diagnózu dětem sdělit a jak je na průběh léčby připravit. Pár žen vyhledalo i pomoc psychologa. Hana B. si tuto zkušenost velmi chválí a věří, že to celé rodině pomohlo vstřebat tuto informaci. Zuzana lituje, že dětského psychologa nenavštívili.

 

Říkám jim: „Ne že budete blbě koukat na tu paní, nemá vlasy.“ „Proč nemá vlasy?“ „No, protože je nemocná jako já, už akorát má tu léčbu.“ A tak jsem se jim to snažila vysvětlit, dcera je taková, že vždycky od malička poslouchá, poslouchá, poslouchá, vezme si z toho své a pak teprve reaguje. Syn je asi po mně takový, že neustále všechno komentuje a chce to vysvětlit okamžitě. A seděli jsme na té chodbě a říkám jim, že musím taky podstoupit takovou léčbu. Vlastně se mi to hodilo, že tam se mnou ležela ta paní, která neměla ty vlasy. Takže jsem začala povídat o tom, že taky musím podstoupit tu léčbu, že taky nebudu mít vlasy, ale že to určitě zvládneme. A syn, v těch devíti letech, se na mě koukl a říká mi: „Mami, ale já tě nechci bez vlasů.“ Manžel seděl, byl ticho, dcera taky a teď jsem si říkala: „No, tak co, já tady nebudu nic okecávat.“ Vždycky jsme jednali s nimi na rovinu, vždycky jsem jim říkala, co budu dělat. „No, ale když se nebudu léčit a nebudu teda plešatá a nebudu bojovat, tak umřu.“ Takže bylo ticho a asi za 2 minuty se na mě koukl a říká mi: „Tak já to nějak vydržím, když to teda přežiješ.“ Tak jo. Šli jsme do toho pokoje, furt pozoroval tu paní a pak mi říká: „A tak to bude snad dobré, mami.“ Což jsme jako dlouho zkousávali, ale strašně mi to ukazovalo, jak ty děti to přijímaly, to celý, to, co se začalo dít. Začala jsem jim pak doma, když jsem přijela po té druhé operaci, začala jsem jim teda vysvětlovat, co mi je, že to ta rakovina je a že musím bojovat. Začali oba plakat, vzpomněli si na svoji prababičku. Takže jsem jim vysvětlila, že babička měla úplně jiný druh rakoviny, a prostě jsem jim to, myslím si, že dobře vysvětlila, že to pobrali a řekli: „Ano maminko, my to zvládneme, budeme tady spolu a zvládneme to.“

Profil:

• Jméno: Petra A.
• Věk v době rozhovoru: 40 let
• Věk při obdržení diagnózy: 32 let

• Zobrazit celý profil

 

Děti reagovaly na sdělení diagnózy různě. Některé byly v šoku, plakaly či byly zkroušené. Pár dětí hovořilo o strachu ze smrti maminky. Mnoho dětí však diagnózu přijalo, nebraly to tragicky a ženy podpořily.

 

Kačka vše dětem sdělila během společného filmového večera.

Přemýšlela jsem, to prvotní úplně bylo, jak to řeknu dětem, protože prostě co by si beze mě počaly. Dceři jsem to řekla hned, protože ta je velká. Myslím si, že ona odešla do svého pokoje, kde asi teda pustila nějakou slzu, ale za chvíli tady na mě vykoukla a říká: „Mami, to bude dobré, koukala jsem na internet, ty máš to a to, to bude dobré.“ Ale u syna jsem přemýšlela asi týden, jak mu to říct, a řešila jsem, jestli mu to říct, nebo tajit. Říkám si: „Chemoterapie mít nebudu, tak plešatá nebudu, to zazdím prostě.“ Ale přišla jsem na to, že nemá smysl dětem lhát, že by to stejně poznaly, takže jsem taky šla s pravdou ven, a ten to nesl hodně špatně. Mně bylo líto, jak on je z toho špatný, než spíš jako nějaká moje sebelítost. Udělali jsme si takový hezký večer s oběma, filmový večer, spoustu dobrot, to je nejlepší, leželi jsme tady u nás v posteli, a tak jsme si o tom povyprávěli, že mám nádor – tak nádor, rakovina. „Ty umřeš?“ „Ne, neumřu, já ne.“ No, a tak jsem mu to vysvětlila, že nemám tak ošklivý nádor, abych umírala, a že to všechno společně zvládneme, že mi bude muset pomáhat, a že když budeme spolu, tak všechno bude v pohodě.

Profil:

• Jméno: Kačka
• Věk v době rozhovoru: 39 let
• Věk při obdržení diagnózy: 39 let

• Zobrazit celý profil

 

Starší syn Daniele nedal emoce najevo, ale velmi jí během onemocnění pomáhal.

Ten starší syn, tomu bylo přes 20, tak on je takový introvert, ten třeba ani o tom, když jsem se s jeho otcem rozváděla a takové, nikdy o tom nemluvil nebo se nevyptával a tak. Ten je takový pořád, je strašně obětavý a pro rodinu. Nemluví o tom tolik, takže ten jenom řekl: „Matko (tenkrát mi říkal matko, dneska mi říká maminko nebo mamko a všelijak, ale v pubertě mi tak říkal), matko, to bude dobré.“ A to, co vlastně prožíval v sobě, tak to nikdy nedává najevo. A ten druhý, ten byl malý poměrně ještě, tak ten to spíš asi probíral ve škole se spolužáky, protože pak přišel s tím, že teda ta maminka to má taky a tak. Každý nějak tak po svém, no.

Profil:

• Jméno: Daniele
• Věk v době rozhovoru: 73 let
• Věk při obdržení diagnózy: 50 let

• Zobrazit celý profil

 

Během léčby pak ženy s dětmi volily spíše otevřenou komunikaci. Petra A. zodpovídala zvídavé otázky ohledně svého onemocnění. Mnoho žen ale dětem všechny detaily léčby nesdělovalo. Marcela K. byla ráda, že se jí děti na věci kolem onemocnění neptají. Vendy mluvila s dětmi o všem, jen otázka smrti byla tabu. Některé děti se ale tématu smrti nevyhýbaly. Syn Moniky C. nakreslil mamince ve školce hrobeček, aby se nemusela mačkat. Některé děti také nemoc maminky sdílely s okolím.

 

Dcera Lucie se začala o onemocnění zajímat až o několik let později.

Já jsem si myslela, že dvouleté dítě to nemůže nijak vnímat, když se o tom před ním bavit nebudeme. A v podstatě řeknete si: „Ježišmarja, dvouleté dítě, co mu budu vykládat.“ Ale s odstupem času, hlavně teďka, jednak samozřejmě ona má strach, co přijde s druhým dítětem, to je normální, ale se mě samozřejmě i ptá, z čeho budu to miminko krmit. Začala mít obrovský strach z lékařů. Když jsem se jí nedávno zeptala: „A proč ten strach jakoby máš? Nebo proč vůbec?“ (Protože ona naštěstí teda není nemocná, my vůbec nechodíme k doktorovi, kromě zubaře. A u zubaře, to je fakt hodně náročné ji tam dostat a vysvětlit jí, že jí opravdu nic neprovedou, že jí nevypíchnou oči, jak si pořád myslí, jako že jí provrtá oči zubařka vrtačkou a podobně. Má úplně šílené věci.) Tak ona mi fakt jako řekla: „Mami, to je prostě kvůli tomu, že oni ti ublížili.“ A já říkám: „Mně ale neublížili, oni mi pomohli. Oni mně zachránili život.“ Ale ona, i když jí je teďka 4 a půl, tak pořád nechápe slovo smrt. Já jí to nevysvětlím. Zrovna včera jsme se o tom bavili spolu, protože mi říká: „Mami, ty máš pořád tak krátké vlasy.“ A já říkám: „A ty si pamatuješ, že jsem měla dlouhé?“ A ona mi řekne: „Jo, ty jsi měla hodně dlouhé vlasy.“ A já říkám: „Pamatuješ se na období, kdy jsem neměla žádné?“ „Ne.“ A já říkám: „Aha, takže ty si pamatuješ na období, kdy jsem měla dlouhé, a teďka.“ A prostě to bere všechno jako špatně. Že to bylo špatné. Proto ani třeba nechce chodit ke kadeřnici, bojí se, že ji ostříhá. Spoustu věcí je, že si říkám: „Ty jo, ona má v sobě takové bloky.“ A snažíme se pořád jí vysvětlovat, že ti lékaři nám pomáhají, že to je prostě pro dobro všeho. Jako je to hodně těžké. Muselo to pro ni být hodně těžké.

Profil:

• Jméno: Lucie
• Věk v době rozhovoru: 35 let
• Věk při obdržení diagnózy: 32 let

• Zobrazit celý profil

 

Jana A. našla elegantní řešení pro své potřeby být sama a zároveň v kontaktu s dětmi

Pak jsem byla i sama na sebe naštvaná a pak i na ně. „Vy za mnou ani nepřijdete, vy mně ani pusu nedáte. Já jsem vám úplně ukradená.“ Tak jsem občas projevovala takový jako kdyby vztek. Říkám: „Tak to teda ne.“ A pak jsem si uvědomila: „Aha, ale já zavírám vlastně dveře.“ Takže jsme se domluvili, že když budou dveře otevřené, tak to znamená, že kdykoliv můžou přijít. Protože oni taky neuměli pracovat s tou informací. Oni taky žili v domnění: „Aha, maminka odpočívá, tak ji necháme. Nebudeme ji otravovat.“ Byli zvyklí, že za mnou chodili pořád, a najednou to bylo pro ně něco jiného, ale krásně to respektovali, snažili se to dodržovat. A na jednu stranu mně to strašně vadilo, pobuřovalo, že prostě nemám to objetí, nemám to švitoření jejich, ty diskuse a ty rozhovory. Tak jsme se pak domluvili, že budou dveře otevřené, když se budu cítit, a to bude znamenat, že kdykoliv za mnou můžou přijít, a že když půjdou ráno do školy, tak přijdou, dají mi tu pusu. Když přijdou, i kdybych spala, tak můžou tam kdykoliv za mnou přijít. A pak ten pocit najednou zmizel. Najednou se to vrátilo jako kdyby a dětem, si myslím, že už to přijde úplně normální.

Profil:

• Jméno: Jana A.
• Věk v době rozhovoru: 39 let
• Věk při obdržení diagnózy: 38 let

• Zobrazit celý profil

 

Kateřinin syn sdílel své pocity a zážitky z průběhu maminčina onemocnění.

Myslím si, že dobře. Nevím, co z toho tak vybrat. Jako byly různé takové situace, které si pamatuju. Jednou ve škole měli nakreslit maminku a on se zeptal učitelky, jestli mě má nakreslit – tehdy jsem neměla vlasy – s vlasy, nebo bez, a ta učitelka řekla: „Hezké vlásky uděláme mamince, dlouhé.“ To nevím, jak dopadlo, on asi nakreslil poslušně, co řekla. A pak jsem taky zachytila jednou v zahraničí, když jsme byli, tak tam četl jeden tatínek dětem knížku, která je o tom, že babička v té rodině onemocní rakovinou a na konci té knížky umře. A syn taky chodil tam, jak to spolu poslouchali, a pak nějak jsem slyšela, že řekl tomu druhému chlapečkovi, že já mám taky rakovinu, ale že jsem se na to léčila, že je to dobré. A ten druhý chlapeček se ho po svém ptal, že on by byl hrozně smutný, kdyby jeho mamka měla rakovinu. A syn říkal, že on taky z toho byl smutný, a tak o tom tak jako mluvili normálně. Ten tatínek mně pak říkal, že vlastně si nebyl jistý, jestli syn ví přesně tu diagnózu. Ale tak to byl takový moment, oni si tak chlapečci o tom popovídali, že takhle to je, To mně se zdálo docela dobré, normální. Snažím se, když o tom mluvím třeba s někým a syn u toho je, tak samo sebou se to tomu přizpůsobuje, ale nevyhýbám se tomu, aby to nebylo jako něco, o čem se nemluví, co se nahlas neřekne. To ne.

Profil:

• Jméno: Kateřina
• Věk v době rozhovoru: 42 let
• Věk při obdržení diagnózy: 39 let

• Zobrazit celý profil

 

Ženy v dětech a vnucích měly v průběhu onemocnění velkou oporu a pomoc. Děti jim dodávaly pozitivní energii a humor. Radost ženám dělal i fyzický kontakt s dětmi. Ženám bylo od dětí příjemné například objetí či pohlazení. Děti často ženám pomáhaly s péčí o domácnost, mladší sourozence či finančně. Synové Marii A. nosili do schodů. Dcera Daniele maminku ubytovala a pečovala o ni. Děti také vozily ženy na vyšetření a doprovázely je do ordinací. Evu děti přiměly zjistit si druhý názor na léčbu (více v tématu Rozhodování o léčbě). Mnoho žen hovořilo o tom, že během jejich léčby se děti osamostatnily.

 

Syn Evy za ní během léčby docházel a trávili společné odpoledne.

Třeba syn bydlel samostatně tam, kde já jsem prodělávala tu léčbu, takže on vždycky ve středu odpoledne mě vyzvedl a vlastně strávili jsme spolu každou středu. Do večera a tak nějak. A pak mě vrátil zpátky do nemocnice.

Si vás takhle půjčil, jo?

Si mě vypůjčoval, no.

To vždycky vymyslel, co budeme dělat. Jednou jsme šli koupit trámy, protože on pracoval, myslím, na baráčku, tak jsme šli koupit trámy. Jednou jsme šli koupit trubky anebo nějaké obklady a pořád něco. Takže to odpoledne jsme vždycky. Já jsem tam seděla, on mi říkal: ,,Tak teď budu, mami, dělat s tímhle tohle.“ A takové věci. A tak to bylo taky fajn, že prostě člověk přijde na jiné myšlenky.

Profil:

• Jméno: Eva
• Věk v době rozhovoru: 65 let
• Věk při obdržení diagnózy: 49 let

• Zobrazit celý profil

 

Libuše měla velkou radost z vnukovy podpory a ocenění.

A zajímavé je, ten vnouček, on je mazlivka, takový ten, co se rád přitulí, a tak říkal: „Babičko, to já už se k tobě nebudu moct mazlit, viď?“ Jsem říkala: „Ale můžeš, můžeš. Podívej se, já budu mít novou, umělou.“ No, chtěl to vidět. Tak jsem mu to ukázala a on řekl: „Ale měkký je to stejně.“ Takže se zase tulil. A jednou mě teda dostal. My jsme si spolu hodně hrávali na zahradě a tak, podle těch různých seriálů v televizi – já nevěděla, o co jde, ale vždycky jsem byla nějaká osoba z toho jeho seriálu –, a jednou jsme byli nějací Gormiti a měli jsme lézt po stromě.

Byla to taková jablůňka, malá, a takhle jako rozdělená, on ji sice. No, vylezla bych na to, ale bála jsem se, že ji rozlomím. Tak jsem říkala: „No, tohle já nemůžu, podívej se, já už jsem stará, já už prostě nemůžu lézt po stromech.“ A on si dal ručičky v bok – to byla asi první třída – a povídá mi: „Babi, ty že to nedokážeš? Ty, která jsi tak bojovala s tou rakovinou?“ No, tak to mě dostal, že si dělal takovéhle starosti, a asi to musel slyšet od rodičů, že jo. Takže mě potěšil, že mě ocenil. Tak to byl takový zážitek.

Profil:

• Jméno: Libuše
• Věk v době rozhovoru: 68 let
• Věk při obdržení diagnózy: 62 let

• Zobrazit celý profil

 

Děti mnohdy ženy podporovaly i při projevech vedlejších účinků léčby. Jednalo se zejména o vypadání vlasů po chemoterapii. Sonin syn se spolu s ní ostříhal na krátko. Dcera Veroniky Z. ostříhala vlásky své panence a Kaččina dcera ostříhala vlasy mamince. Některým ženám bylo nepříjemné působit dětem zátěž. Zlatuše odmítala představu, že by jí syn pomáhal s hygienou. Daniele bylo nepříjemné, že potřebovala péči jako miminko.

 

Dcera Stáni A. si přála být bez vlasů jako maminka.

Já mám dodneška v paměti větu, kdy té mojí dceři bylo teda 3 a půl roku, když jsem zahajovala léčbu, a ona hrdě chodila po bytě a říká: „Až budu velká, tak taky nebudu mít vlasy jako maminka.“ Tak to jsem teda plakala, to jsem brečela, ale ona to řekla s takovou tou dětskou krásnou naivitou: „Tak taky nebudu mít vlasy.“ A pohodila tím svým chmýříčkem, co měla na hlavě. Jo, mluvíme o tom, teď už jo, když chtějí samozřejmě. A vědí o tom, ví, že to tak je. Třeba moje dcera teď zjistila, že mám implantát, předevčírem úplně náhodou, a říká: „Mamko, a kde ty jsi k tomu, prosím tě, přišla?“ Jo, tak to bylo takové. Já říkám: „Ale Haničko, ty to nevíš?“ Víte co, nikdy jsem jim, když byli menší – ty operace jsem měla před 5, před 7 lety –, nevykládala, co se tam přesně bude dít. Obecně jsme si řekli, že jdu někam, kde se bude něco řešit, tak jsem to vždycky nějak zaobalila, a teď jim říkám: „Víš, tak to jsem byla u toho plastika, protože mi něco našli na ultrazvuku a teď chtěli ještě, ať to teda vidí plastik, ať vědí, jestli mají vyměnit implantát, nebo ne.“ A ona mi říká: „Kde ty jsi vzala implantát, prosím tě, ty máš umělá prsa?“ Říkám: „No, jedno.“ „Jak to, že to nevím?“ „No, tak už to víš.“ Většinou teda říká: „Mamko, nemluv o tom, já o tom mluvit nechci.“ Vzhledem k 15 letům je to přiměřené, že jo, ale když potřebuje vědět, tak se zeptá.

Profil:

• Jméno: Staňa A.
• Věk v době rozhovoru: 42 let
• Věk při obdržení diagnózy: 30 let

• Zobrazit celý profil

 

Vedlejší účinky léčby Ludmile na čas kontakt s dětmi omezily.

Lékař se ptal: „Máte doma děti?“ Já říkám: „No, mám doma děti.“ „Tak s nimi eliminujte kontakt. Odvezte je k babičce.“ Já říkám: „No dobře, já to těm malým dětem zkusím vysvětlit.“ „Jak máte malé děti?“ A já říkám: „No, mladšímu jsou 2 a půl a staršímu 5 a půl.“ On se tak na mě podíval a říká: „Vy máte až tak malé děti? To asi půjde blbě.“ Ale jako jo, dali jsme to nějak. Já jsem jim vysvětlila, že by ke mně neměli chodit. Protože já jsem nevěděla proč. On mně říkal, že vlastně tím kontaktem to ze mě vyzařuje. Z toho těla to vyzařuje ven. Ono by se to do nějakých 24 hodin mělo vyloučit. Člověk musí hodně pít, aby to bylo pryč. To může působit na kohokoli, ne jenom na ty děti, že se jim začnou rozpadat bílé krvinky. Což já jsem vůbec netušila, že něco takového je možné. Takže proto. Říkal, že jako ty děti opravdu ne. „Nesmíte s nimi spát. Snažte se prostě. Ať s nimi spí tatínek. Vy si lehněte třeba k dětem do pokoje, a děti dejte k tatínkovi, ať prostě opravdu ten kontakt tam není.“

A nejhorší to opravdu bylo pro ta děcka. Starší kluk to třeba chápal víc než ten malý. Tomu byly 3 roky. Nebo měl 2 a půl ještě. A potom, když už jsem měla asi po třetí dávce, tak jednou za mnou přišel do ložnice. My jsme se snažili, aby za mnou nechodil, když mi bylo nejhůř. Protože mi strašně vadilo, když mě. „Teď, prosím tě, nechoď mi sem. Běž na chvilku pryč, mně je strašně špatně.“ A teď jsem se snažila to dítě vylifrovat, abych nezvracela před ním, protože ty děti prostě nevěděly vůbec, co se děje. My jsme je na to teda připravovali takovým nějakým odlehčeným způsobem, že teda jako maminka je nemocná a bude dostávat nějaké léky a asi jí nebude úplně supr. Starší syn to pochopil tak nějak dobře, vždycky přišel: „Mami, tobě je špatně?“ A já: „No, mi je strašně špatně. Ale to bude dobré, to přejde, to musí přejít.“

Profil:

• Jméno: Ludmila
• Věk v době rozhovoru: 43 let
• Věk při obdržení diagnózy: 40 let

• Zobrazit celý profil

 

Zlatuše měla v synovi ohromnou oporu. Svíraly jí ale i přesto pocity, že je na obtíž.

To byla druhá pecka, že ti moji nejbližší mě v tom víceméně nechali. Pro mě ta rodina byla, vždycky jsem žila v tom, že je mám prostě, snažila jsem se jim to dávat najevo, jak to šlo, nebo pomáhat, a najednou v takové chvíli, rozumíte, vás nechají v tom a perte se s tím sama. Takže jsme na to zůstali s tím mým synem sami a on chudák – toho teda jsem se snažila šetřit, že jsem mu řekla jenom takové nejzákladnější věci, že asi mi bude špatně, že mi bude muset pomoct nebo tak –, takže jsem ho na to tak připravila. Stejně to pro něho byl teda šok, ale fakt je, že se snažil a byly chvíle, kdy jsem se sama za sebe styděla a měla jsem šílený pocit viny, že se o mě musí starat, že všecko vaření, všechno prostě na něho spadlo, protože já jsem nebyla schopná fakt nic po těch chemách, protože to mě vždycky dovedli do auta, odvezli do nemocnice a pak přivezli. A šla jsem si lehnout a byla jsem neschopná třeba týden vůbec, já nevím, třeba si ohřát čaj nebo něco takového.

Takže vlastně to všechno spadlo na něj a ten můj syn, teda jako psychicky ho to vzalo, snažil se držet a já jsem si vždycky říkala, že já jsem měla být ten, kdo mu pomáhá, a ne on. Ale pak jsem to zas přehodnotila a říkám si: možná v tom životě všechno má svůj smysl a všechno je k něčemu dobré, že ho to připraví na ten život, že se naučí starat se sám o sebe, postavit se k věcem čelem anebo je řešit. Tak jsme takhle prostě jako společně bojovali.

Profil:

• Jméno: Zlatuše
• Věk v době rozhovoru: 61 let
• Věk při obdržení diagnózy: 55 let

• Zobrazit celý profil

 

Pro ženy i děti byla náročná odloučení, například během operace. Lenka A. bydlela během chemoterapie u rodičů a s dětmi si pravidelně volala. Někdy ženy naopak samotu vyhledávaly a potřebovaly si odpočinout. Mnoho žen motivoval překonávat náročnou léčbu pocit, že tu nemohou nechat děti samotné. Některým dodávala naději vnoučata. Jana C. chtěla léčbu vydržet, aby viděla svého vnuka promovat.

Nemoc často přinášela únavu, bylo tedy pro ženy v mnoha případech náročné o děti naplno pečovat. Některé ženy daly děti do školky dříve. Jiné často využívaly pomoci příbuzných, kteří děti hlídali či je vyzvedávali. Editiny děti měly velkou radost, že je hlídá babička. Některé ženy naopak nemoc vnímaly jako možnost s dětmi či vnoučaty trávit více času, hrát si s nimi a věnovat se jim. Ač nemocná, jela Petra A. podpořit syna na zápas. Marie A. chodila na vnuččiny besídky.

 

Ale naštěstí teda záleží na tom, jaké máte to zázemí. Mě podrželi asi nejvíc kamarádi a rodina. Člověk si to tolik nepřipouštěl a hlavně furt myslel na ty děti. Kdybych neměla děti, tak asi to na mě spadne daleko víc. Ale že jsem tady chtěla být pro ty děti, tak mě pořád něco drželo nad tou hladinou, že musím být jako statečná. No, a oni si to neuvědomovali, protože ještě byli malincí. Tomu staršímu byly 4 roky a tomu malému byl rok v té době. A hlavně pořád ve mně byla jako „nambr van“ ta touha ty děti. U mě prostě na prvním místě bylo vidět ty děti znovu a být s těmi dětmi. To bylo jako jediné takové to motto: užít si ty svoje děti ještě. To bylo to jediné, co mě z toho dostávalo, že jsem měla pořád ten bod, že se tady o ně musím postarat, že je tady nemůžu nechat. To jako jediné asi z toho všeho. Stále jsem jenom viděla ty děti, co s nimi bude. Pořád jenom, že jsem se na ně upnula v té době. A to, že to všechno dobře dopadne. Že jsem pořád takový spíš, nejsem asi melancholik, nebo nějaký takový člověk, já jsem takový, spíš se snažím stále být jako, že to bude dobré. Vůbec si to nepřipouštět k tělu. A pořád věřit, že všechno dobře dopadne a že se to zlepší.

Profil:

• Jméno: Kamča
• Věk v době rozhovoru: 41 let
• Věk při obdržení diagnózy: 35 let

• Zobrazit celý profil

 

Julie D. se cítí velice šťastná, zejména díky svým vnukům.

Co mně dala? Možná mě tak posílila, prostě si myslím, že utrpení vždycky posune někam dál. Takže dala mně ještě víc toho pozitivního. Protože v podstatě, i když já nevím, mně chybí peníze, protože z důchodu nevyžije nikdo, jenom ten, kdo má 80 000, 100 000, takže si myslím, že mně dala kus toho pozitivního ještě navrch. Nevím, já jsem šťastná, nikdy jsem nebyla tak spokojená, tak šťastná. A je to taky díky mým vnukům. Když ležíte a je vám nejhůř a jenom pozvednete víčka, abyste podívala, kdo jde, a přijde váš vnuk a pohladí vás. To i v tom, jak je vám hrozně, tak se cítíte úplně skvěle, šťastný je člověk. Je to to nejvíc, co může být. Takže proč bych měla být nějak nešťastná, smutná, nespokojená. Ne, já jsem absolutně v pohodě.

Profil:

• Jméno: Julie D.
• Věk v době rozhovoru: 63 let
• Věk při obdržení diagnózy: 58 let

• Zobrazit celý profil